Vanuit een compleet andere hoek wordt TeamTelefoon nu gebruikt door Boskalis dat aan de vernieuwing van de N470 tussen Delft en Zoetermeer werkt. Met TeamTelefoon bieden wij dit team in de wegenbouw een oplossing om hun bereikbaarheid gemakkelijk zelf te regelen met het gehele team. 

Optimale bereikbaarheid

Opdrachtnemers in de bouw worden steeds vaker verplicht door hun opdrachtgever om te allen tijde bereikbaar te zijn in geval van calamiteiten. Vaak wordt hiervoor een bereikbaarheids-telefoon gebruikt die van de ene collega aan de ander doorgegeven wordt. De ervaring leert dat dit systeem niet optimaal werkt doordat het werken met een doorgeeftelefoon gevoelig blijkt voor fouten. TeamTelefoon speelt een rol binnen de realisatie van de vernieuwing van de N470 door ervoor te zorgen dat het bouwteam gegarandeerd en gemakkelijk vierentwintig uur per dag bereikt kan worden. De wegwerkzaamheden van dit project zijn vrijwel allemaal tussen 20:00 ’s avonds en 06:00 ’s ochtends. Het voorbereidend werk wordt gedaan tussen ca. 07:00 en 16:00 overdag. Hierdoor zien de collega’s elkaar niet dagelijks, dit maakt een systeem met doorgeeftelefoon omslachtig en gevoelig voor miscommunicatie. 

Meer garantie dat de juiste personen worden benaderd

Door TeamTelefoon te gebruiken is bereikbaarheids-telefoon overbodig én zorgt dit team van Boskalis ervoor dat in het geval van een calamiteit snel gehandeld kan worden. Het is vooral fijn dat er gegarandeerd iemand bereikt wordt die aan het werk is. Dit is mogelijk door alle bereikbare nummers onder te brengen onder één centraal 085-nummer zodat er geen gedoe meer is voor andere partijen om snel de juiste personen van Boskalis te bereiken. Met één nummer kan elk teamlid dat beschikbaar staat gebeld worden. Wij geloven erin dat teams zelf de regie in handen moeten nemen, daardoor kunnen zij prettiger en efficiënter werken. 

Hier gebruikt Boskalis TeamTelefoon

Aan de N470 tussen Delft en Zoetermeer vindt momenteel groot onderhoud plaats om de kwaliteit van de weg te verbeteren. Bij dit geplande onderhoud wordt de N470 de duurzaamste weg van Nederland. Het is de eerste weg die over de volledige lengte CO2-negatief wordt vernieuwd. De uitstoot tijdens de realisatiefase zal in de jaren daarna gecompenseerd worden door verschillende duurzaamheidsmaatregelen en innovaties. Bij het groot onderhoud worden ook doorstroming en veiligheidsbeleving naar de laatste inzichten verbeterd. Van het voorjaar van 2019 tot voorjaar 2020 zal de weg in delen door bouwbedrijf Boskalis worden vernieuwd. De meeste werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats zodat weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden.

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.