Skip to main content

Een vernieuwde cao voor werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) is hard nodig. In de sector heerst al jaren een hoge werkdruk. In combinatie met de vergrijzing en het stijgende aantal zorgvragen, vroeg dat om een kritische blik op de huidige cao. Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ en branchevereniging ActiZ gingen om tafel zitten en kwamen op 10 oktober 2019 tot een onderhandelingsresultaat. Hieronder lees je een aantal belangrijke punten uit de overeenkomst. 

Loonsverhoging

Allereerst zijn er afspraken gemaakt over loonsverhogingen. De lonen zullen stijgen met 3,5% per 1 juni 2020 en met 3% per 1 juli 2021. Daarbij komt een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,93% in 2019. Dat betekent dat vanaf dit jaar een volledige dertiende maand zal worden uitgekeerd. 

Korter werken

Een ander belangrijk punt is het mogelijk maken om na 45 jaar werken in de zorg-en welzijnssector met vervroegd pensioen te gaan. Dit telt ook als het dienstverband binnen deze sector onderbroken is, als er in totaal maar 45 jaar aan verband is geweest. 

Vaste contracten

Ook wordt er gestreefd naar meer zekerheid binnen de sector. De doelstelling is dat 90% van de werknemers een vast contract heeft voor het einde van de looptijd van deze cao op 31 augustus 2021. 

Betere balans

Om de werkdruk te verlagen zijn er ook afspraken gemaakt over een betere balans tussen werk en privé. Zo mag er volgens de nieuwe cao te allen tijde gewezen worden op het aantal uren dat er volgens het contract gemaakt moeten worden. Daardoor hoef jij nooit meer uren te werken dan is afgesproken. Wil je dit wel, dan is dat natuurlijk nog steeds mogelijk en kun je deze uren gewoon laten uitbetalen. Buiten de uren die je werkt hoef je ook niet meer bereikbaar te zijn voor de werkgever. 

Nog niet definitief

De leden van de aangesloten organisaties die tot dit akkoord zijn gekomen moeten nog stemmen over het voorstel. Pas daarna kan de nieuwe cao van kracht gaan. Wil jij meer weten over bovenstaande punten? Of wil je weten waar het akkoord nog meer uit bestaat? Het FNV beantwoordt de meest gestelde vragen via deze link

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.