Skip to main content

Recent bracht het nieuwe kabinet het coalitieakkoord uit met haar plannen voor de komende jaren. TeamTelefoon dook in het coalitieakkoord. We leggen je uit wat er verandert op het gebied van werken in de zorg, kwaliteit van de zorg en baankansen. Om ons in te zetten voor de zorg is het belangrijk om up-to-date te blijven en daar helpen we jou ook graag bij.

Werken in de zorg

Met betrekking tot werken in de zorg zegt het regeerakkoord het volgende: “De coronacrisis heeft het uiterste van de zorg gevraagd en doet dat nog steeds. De werkdruk, het ziekteverzuim en de personeelstekorten zijn door de crisis nog verder verhoogd. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Daarom zijn de salarissen verhoogd. Van werkgevers vraagt dat goed werkgeverschap, waaronder gerichte verbeteringen in waardering en de onregelmatigheidstoeslag. Een opleidingsakkoord in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)-sector ondersteunt dit. Wij zorgen voor meer zeggenschap, een aanpak van de regeldruk, goede (bij)scholing en een betere samenwerking tussen (in)formele zorgverleners. Ook moet meer uren werken in de zorg lonend zijn.”

Je zult ongetwijfeld deze toegenomen werkdruk gevoeld hebben. Het kabinet wil het werken in de zorg aantrekkelijk maken en verhoogt hiervoor dus de salarissen ter compensatie. Is deze verhoging lonend genoeg voor zorgmedewerkers?

Kwaliteit van de zorg

Ten tweede noemt het regeerakkoord de de kwaliteit van de zorg: “Passende zorg is de norm. Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we overbehandeling voorkomen. Het betekent ook dat zorg gericht is op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven; dat zorg samen met patiënt en professional tot stand komt en dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Zorg die vaak voorkomt en niet complex is, is voor iedereen dichtbij beschikbaar, terwijl complexe zorg die weinig voorkomt gespecialiseerd is.”

Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek en alleen zorg die nodig is. Op de politieke agenda staan investeringen in de zorgkwaliteit. Hierbij besteed de politiek aandacht aan de verbetering van jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Om bij het voorbeeld van jeugdzorg te blijven, wordt er anderzijds ook bezuinigd tot 0,5 miljard in deze sector vanaf 2025. De vraag is of dit ten koste zal gaan van de kwaliteit.

Baankansen

Met betrekking tot baankansen wordt een veelbelovende planning gemaakt: “Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt, zijn er nog teveel mensen die er niet tussen komen en onnodig langs de kant staan. De komende jaren willen we daarom, samen met sociale partners, gemeenten en het UWV, meer mensen naar werk begeleiden. Verder gaan we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden en breiden we het aantal beschutte werkplekken uit.” Ook staat er: “We breiden de arbeidsmarktinfrastructuur uit om de overgang van werk-naar-werk en van uitkering-naar-werk te stimuleren. Onderdeel hiervan zijn instrumenten voor om- en bijscholing die de overstap naar tekortberoepen ondersteunen. Opgedane ervaringen met de regionale mobiliteitsteams in de coronacrisis worden hierbij betrokken.”

Er is een groeiend personeelstekort. Het regeerakkoord moet ervoor zorgen dat banen in de zorg betrekking hebben op de vaardigheden en de mogelijkheden van een grotere groep mensen. Dit versterkt de baankansen en is dus een positieve ontwikkeling met betrekking tot het tekort.

Conclusie

Al met al staan er verschillende veranderingen te wachten voor de zorg. Wij zijn in ieder geval benieuwd hoe deze uit gaan pakken. Wil jij weten hoe je je opleidingsbudget efficiënt in kan zetten? Lees er meer over in dit artikel. Het hele coalitieakkoord nog eens nalezen? Klik dan hier.

Dossier: de bereikbaarheidsdienst

In dit dossier leggen we je op duidelijk en begrijpbare wijze uit exact hoelang een bereikbaarheidsdienst mag duren en welke vergoeding je hoort te krijgen volgens de CAO VVT. We geven je ook tips over hoe je het gesprek aangaat met je werkgever hierover. Via onderstaande knop kan je het dossier downloaden.

Dossier aanvragen