Skip to main content

Wij spraken met wijkverpleegkundige Ilse Buskermolen (20) over de 5-minuten registratie. Zo hebben we het over welke aspecten er bij de 5-minutenregistratie komen kijken en wat bepaalde moeilijkheden zijn. Ook duiken we dieper in op wat de 5-minutenregistratie precies inhoudt. 

Wat houdt het precies in?

De 5-minutenregistratie houdt in dat je per cliënt moet registreren wat je gedaan hebt. “Dit doe je door te onderbouwen waarom je de geregistreerde tijd gebruikt hebt voor die cliënt”, vertelt Ilse ons. De dingen die genoteerd moeten worden, lopen volgens haar erg uiteen. “Zo moet je aangeven wat voor handelingen je verricht hebt, zoals contact met de familie van de cliënt, het bellen met de huisarts, bestellen van materialen of overleg met het ziekenhuis.’’

Het belang van de 5-minutenregistratie

De registratie van de verplichte zorg vindt plaats, omdat de cliënt die in zorg zit verzekerd is. Zorgaanbieders kunnen op deze manier nauwkeurig de kosten van de zorg declareren bij de zorgverzekeraar. “Er moet genoteerd worden wat er gedaan is per cliënt, omdat de organisatie geld krijgt via de verzekering”, licht Ilse toe. Door de nauwkeurige registratie is het voor de zorgverzekeraar direct duidelijk wat voor zorg er geleverd wordt en hoeveel tijd dat gekost heeft.

Zekerheid tijdens werk

Volgens Ilse biedt de registratie ook zekerheid tijdens het werk. “Wanneer gevraagd wordt aan jou waarom je bepaalde minuten besteed hebt aan een cliënt, moet je dat kunnen onderbouwen.” Zo moet Ilse bijvoorbeeld aangeven wanneer ze belt of mailt met de cliënt, familie, arts of het ziekenhuis en wanneer ze overlegd heeft met een collega. “Door te noteren wat je doet en hoe lang je hier mee bezig bent, kun je je altijd verantwoorden.”

Als er informatie mist kan er gevraagd worden waarom je in een bepaalde maand zoveel minuten aan die cliënt hebt besteed. “Wanneer je dit niet kunt onderbouwen, heb je een probleem. De kosten kunnen dan niet op een nauwkeurige manier gedeclareerd worden.” Volgens Ilse doe je de registratie dus vooral voor jezelf en de zorgverzekering

Tijdrovend

De 5-minutenregistratie kost soms extra tijd, vindt Ilse. “Je kan je wel voorstellen dat als wij in de middag bezig zijn met tien cliënten, dat we dan tien keer de 5-minutenregistratie moeten doen. Je bent dan bezig met het onderbouwen van wat je allemaal doet.” Ilse geeft aan dat de 5-minutenregistratie niet altijd even nauwkeurig is. “Soms vergeet je te registreren en heb je aan het einde van de dag wel eens een half uur over, op dat moment moet je terugdenken aan wat je in die tijd gedaan hebt voor de cliënten.”

Ondanks dat Ilse dagelijks veel bezig is met typen en onderbouwen, geeft ze aan dat deze registratie onmisbaar is in de wijkzorg. Er moet worden vastgelegd wat je als verzorgende of verpleegkundigen doet en waarom. Alhoewel het soms lastig is om vaak te moeten registreren, vindt Ilse dat het over het algemeen soepel verloopt. “We hebben op onze iPad een Wijkzorgapp waarin onze planning van onze route staat en alle zorgplannen en informatie rondom de cliënten staat beschreven. Bij onze planning kunnen we handmatig in het systeem cliënten toevoegen en rapporteren we erbij wat we voor de cliënt gedaan hebben” Het is voordelig dat het nu digitaal gaat en je met een paar muisklikken een cliënt kan toevoegen.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.