Skip to main content

Vandaag, 15 maart 2022,  staken jeugdzorgmedewerkers 24 uur tegen de hoge werkdruk, tot stilstand komende instroom nieuwe medewerkers en de lange wachtlijsten voor kwetsbare jongeren. Een staking onder jeugdzorgmedewerkers  is nog maar één keer eerder voorgekomen in de geschiedenis, namelijk in 2019.  

Wie gaan er staken?

32.000 jeugdzorgmedewerkers vallen onder de cao. Verder zullen ook jongeren, ouders en andere gerelateerde partijen, zoals jeugdadvocaten, aanwezig zijn op het Malieveld in Den Haag om zo voor de jeugdzorg en kwetsbare mensen op te komen.

Wat is de reden van de staking?

De reden voor deze staking is volgens vakbond FNV een combinatie van de aangekondigde bezuinigingen, hoge werkdruk, lange wachtlijsten en het uitblijven van een passende cao. De medewerkers willen met deze staking aantonen hoe belangrijk de jeugdzorg is. De nood is hoog voor extra handen en extra geld. De medewerkers staan op tegen de eigen bijdrage die families van patiënten moeten leveren. Verder staat de aanhoudende onderwaardering de medewerkers in de jeugdzorg tegen. Een reorganisatie is nodig om de onhoudbare manier waarop de jeugdzorg is georganiseerd aan te pakken.  Voor zowel de medewerkers als kwetsbare kinderen en jongeren is dit van groot belang.

Manifest van de Jeugdsprong

In september 2021 publiceerde de FNV het manifest van de Jeugdsprong. Hier staat wat er nodig is in de toekomst, namelijk een complete verandering van het systeem van de jeugdzorg. Het is de bedoeling dat dit manifest het fundament voor het nieuwe beleid zal zijn in combinatie met een loonsverhoging voor de medewerkers in de jeugdzorg.

Wat moet er gebeuren?

De bezuinigingen worden teruggedraaid om hoogwaardige jeugdzorg te kunnen bieden. Verder moet het geld tekort moet worden aangepakt volgens de FNV Jeugdzorg. De vakbond stelde het kabinet een ultimatum, dat ondertussen is verlopen. In dit ultimatum staan de wensen voor betere arbeidsvoorwaarden, en een groter budget voor de jeugdzorg.  Het komt nu vaak voor dat gemeenten wel geld ontvangen, maar dit ergens anders inzetten.  Zo zijn kinderen en jongeren onvoldoende beschermd.