Skip to main content

Het afgelopen jaar was een bewogen tijd met veel onduidelijkheid en verandering. Nu de maatregelen steeds soepeler worden kijken we met Renate Wennekes (48) terug op de coronagolven die achter de rug zijn. In het wijkteam waar Renate mee werkt, is veel geleerd en aangepast.

Renate werkt als wijkverpleegkundige bij zowel een thuiszorgorganisatie als een zorgvoorziening in het oosten van Nederland. We spraken Renate al eerder over haar ervaring met het krijgen van corona. Ze is er gelukkig helemaal bovenop gekomen en weer aan het werk.

Toen en nu

“Wijkverpleging is altijd al een heel onvoorspelbaar terrein omdat je eigenlijk nooit weet welke zorgvraag eraan zit te komen. Voor corona waren we vooral druk met cliënten in de terminale fase, die weigeren we eigenlijk nooit. Toen kwam de coronacrisis en werd veel reguliere zorg afgeschaald. Als team hebben we toen besloten om een corona en niet-corona team te vormen. Het corona team verzorgde de cliënten met corona en het niet-corona team pakte de rest van de cliënten op. In het niet-corona team vielen echter de meeste corona gevallen.” 

Het is niet precies duidelijk waar dit door kwam, maar Renate vermoedt dat het te maken had met het langzaam op gang komen van coronatesten. Daardoor bleven mensen te lang in de niet-corona groep. Daarnaast wordt er door het team ook vermoed dat ex-corona patiënten te vroeg terug kwamen van de groep die coronapatiënten behandelde.  

Na de derde golf is het weer wat rustiger in het oosten van het land. Renate houdt er wel rekening mee dat er binnenkort weer een drukke piek komt met cliënten die zorg nodig hebben na een operatie of behandeling. 

Meten is weten

Renate zag de situatie veranderen toen het testen goed op gang kwam. Het was eerder duidelijk wie er wel en geen corona had en op basis daarvan konden de juiste keuzes gemaakt worden. “Als verpleegkundige zeggen we altijd: meten is weten.” 

Ze merkt ook een verschil nu de vaccinaties wijder verspreid worden. “Mensen zijn minder bang. We zien kinderen weer op bezoek gaan bij hun ouders en ook onder collega’s is er minder angst.” Ze vindt het jammer dat er in de media angst werd gezaaid. “Er wordt alleen over de ziekenhuizen gesproken, hierdoor leek het alsof iedereen op de IC belandde als ze corona kregen. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon thuis corona hebben gehad, sommige zelfs zonder het door te hebben.” 

Zorg geef je als team

“Wat we als zorgverleners heel erg misten was het contact met collega’s. Toen het aantal coronapatiënten na de eerste golf af nam, hebben we besloten weer als één team te gaan werken.” Samen in één team werken had een positief effect op de teammoraal en zorgde ervoor dat iedereen elkaar weer beter aanvoelde. 

Er wordt nog wel zorg geleverd aan coronapatiënten. “We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. De coronapatiënten zijn aan het einde van de ochtend aan de beurt. De zorgverlener gaat daarna naar huis om te douchen en de kleding in de was te doen. Dit blijkt wel te werken, de tweede en de derde piek hebben we als team heel anders ervaren.” 

Vakantie

Renate is opgelucht dat het weer beter gaat binnen de zorg. Zelf gaat ze volgende week een weekje op vakantie. “In de eerste golf is niemand op vakantie geweest. Als organisatie zien we nu hoe belangrijk het is om vakantie te nemen. Het wordt nu zelfs aangemoedigd.” 

Wil jij vertellen over hoe de situatie binnen jouw organisatie is? Mail dan naar marketing@teamtelefoon.nl