Skip to main content
BlogNieuws

Het kantoor van de toekomst

De vergrijzing heeft grote gevolgen voor de zorg en zorgverleners in Nederland. Volgens Zorgwijzer betaalt de gemiddelde Nederlander in 2019 5.5 duizend euro aan zorgkosten, en zal dit oplopen tot elf duizend euro in 2040. Het aantal 70-plussers stijgt de aankomende tien jaar fors met 60%. Als het aantal medewerkers in de zorg constant blijft resulteert dit in een toenemend tekort aan arbeid en een verhoogde werkdruk. Hoe gaan we deze uitdagingen aan? En hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg in Nederland gewaarborgd blijft?

De zorg kan niet achterblijven

Digitalisering is een actuele en veelbesproken term. Wat houdt het in, en hoe past dit bij het thema kantoor van de toekomst? Digitalisering in de zorg betekent dat alle benodigde informatie en documenten beschikbaar zijn van een smartphone, tablet of computer. Verder betekent dit dat het mogelijk is voor zorgverleners om samen te werken in één document. Een voorbeeld van zo’n document is het dossier van een cliënt. Hoe handig is het als er geen face-to-face communicatie meer nodig is tussen zorgverleners? Aanpassingen in een dossier zijn dan bijvoorbeeld online zichtbaar en een zorgverlener weet meteen wat de cliënt nodig heeft. Ook kan de cliënt zelf het eigen dossier inzien om te controleren of alles goed verloopt. Opella, een zorg- dienstverlener uit Ede, heeft een zogenaamd klantportaal geïntroduceerd. Via dit klantportaal lezen cliënten eenvoudig mee met de rapportages van zorgverleners en is het mogelijk digitaal het ondersteuningsplan te tekenen. Het zelfstandig inplannen van je eigen beschik- en bereikbaarheid is nog een voorbeeld van digitaal werken in de zorg. Aafje, een zorgverlener uit in Zuid-Holland, gebruikt de applicatie van TeamTelefoon. Hiermee kunnen zorgverleners hun eigen beschikbaarheid inplannen, en verbind het nummer zelf door naar een teamlid die bereikbaar is.

Er zijn veel nieuwe technologieën die het digitaal werken in de zorg verbeteren. De digitalisering van de zorg bevordert de efficiëntie en de tijdsbesteding van zorgverleners. Verder bespaart digitaal werken ook kosten. Zorgverleners zijn minder bezig met administratieve lasten, en besteden hun tijd aan wat echt belangrijk is – het verzorgen en bijstaan van de cliënt.

Eerste stap naar een digitaal kantoor

Digitalisering binnen een zorg- dienstverlener is niet iets wat binnen een korte tijdsduur gebeurt. Het aanpassen van processen, de verandering van werkwijze voor zorgverleners en het fundamentele herontwerp van de bedrijfscultuur. Het klinkt als veel werk, maar er is geen reden om je druk te maken. Wanneer digitalisering goed wordt uitgevoerd, gebeurt dit gestaag en is het gemakkelijk je aan te passen aan de nieuwe werkwijze. 

Wordt er bij jouw werkgever nog niet digitaal gewerkt? Doe een suggestie aan de directie de mogelijkheid om een klein proces te digitaliseren. Denk hierbij aan het digitaliseren van het cliëntendossier of het automatiseren van een administratieve klus waarvoor je nu nog naar het wijkkantoor moet. Door zulke veranderingen ontstaat er een mogelijkheid om met gelijkblijvend tekort aan personeel in de zorg de vergrijzing enigszins aan te kunnen. Na een kleine en succesvolle aanpassing zijn de voordelen voelbaar en hebben jullie de smaak te pakken. Het belangrijkste is de gedachtegang achter de verschuiving naar digitaal: Denk groot, maar digitaliseer met kleine stapjes.

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.