Skip to main content

Momenteel is er een discussie gaande over de salariëring in de zorg. Je hebt hier vast wel iets over gehoord. Vóór de coronacrisis was het al lastig om vacatures te vullen. Dit zal de komende jaren alleen maar moeilijker worden. Dat er geïnvesteerd moet worden in de zorg is duidelijk. Is een hoger salaris de enige drijfveer of zijn er ook andere manieren om het vak aantrekkelijk te houden? En welke rol speelt technologie in dit vraagstuk?

Huidige arbeidsmarkt

Iedereen die zorg biedt, is even belangrijk en verdient waardering. Salaris kan een doorslaggevende factor zijn om in een bepaalde branche te gaan werken. Echter, wanneer de verschillen tussen zorginstellingen te groot worden, zorgt dit voor onderlinge concurrentie. In onze optiek zou je, met het oog op de huidige arbeidsmarkt, iedere vorm van concurrentie en marktwerking weg moeten nemen. Wij geloven erin dat juist samenwerking de zorg beter maakt. 

Werkplezier onder druk

Door de vergrijzende bevolking neemt de zorgvraag toe. Ook wordt de zorg steeds complexer. Veel zorgpersoneel ervaart de werkdruk als veel te hoog. Het zit vooral in de hoeveelheid administratieve lasten, druk om sneller te werken, een tekort aan personeel en ongeplande zorg. Dit gaat soms ten koste van de kwaliteit van zorg en het werkplezier van de medewerker. Met ziekteverzuim of zelfs verloop tot gevolg. Dit is niet alleen vervelend voor de medewerkers die dit overkomt, maar ook voor hun collega’s en nieuwe medewerkers. Zij komen in een omgeving terecht met hoge werkdruk waar niet altijd ruimte en is voor goede begeleiding. Naast vergrijzing is onvrede helaas ook een reden om de zorg te verlaten. De manier van werken, een gebrek aan uitdaging of loopbaanmogelijkheden kunnen een reden zijn om in een andere sector te gaan werken. 

Goed werkgeverschap

Veel zorgverleners zijn er trots op om in de zorgsector te werken. Ze gaan met plezier naar hun werk en vinden het werk inhoudelijk leuk. Salaris is dus niet het enige wat telt. Goed werkgeverschap is net zo belangrijk als een goed salaris. Werkgevers kunnen hierop inspelen door te werken aan preventie, re-integratie en een gezonde werkomgeving. Dit houdt in dat er meer personeel moet komen. Ook een lagere werkdruk en minder administratieve taken maken het werk aantrekkelijker. 

Hoe draagt TeamTelefoon hieraan bij?

TeamTelefoon helpt zorginstellingen om de bereikbaarheid van hun zorgteams op een duurzame, structurele wijze te organiseren. De TeamTelefoon applicatie bevordert de zelfsturing van zorgteams. Dit bespaart een hoop tijd wat bijdraagt aan het verlagen van de werkdruk. Benieuwd hoe wij jouw zorginstelling kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op via support@teamtelefoon.nl en bekijk hier hoe TeamTelefoon werkt.