Skip to main content

Burn-outs zijn onder artsen een stijgend probleem. Een groep jonge dokters wil hier verandering in brengen. Zij vinden dat het werkplezier onder artsen bevorderd moet worden om psychologische problemen te voorkomen. Ze opperen daarom plannen voor meer autonomie, het hervormen van de werkcultuur en meer aandacht voor de artsen als mensen. Zorgvisie schreef hier een artikel over. We geven hier een samenvatting.

Volgens onderzoek onder artsen kampt zo’n 14% met een burn-out. Dit komt door personeelskrapte in de zorg. Om dit cijfer omlaag te krijgen zijn er verschillende projecten opgestart om werkplezier te verbeteren. Dit is gedaan aan de hand van de Zin in Zorg Toekomstagenda.

Aan de slag met verbeterprojecten

Vier projectteams, bestaande uit 10 artsen, gaan allen met een probleem aan de slag. Een team focust bijvoorbeeld op het vergroten van de inspraak van jonge artsen. Op dit moment wordt er van deze artsen verwacht dat ze gewoon meedraaien in de oude orde, terwijl ze vaak  nuttige toevoegingen of veranderingen hebben aan te merken. Daarom willen ze meer betrokken worden bij de organisatie van hun vak.

Een tweede team pleit voor meer zelfontwikkeling binnen het vak. Om dat te bereiken willen ze intervisie een vast onderdeel maken in ziekenhuizen. Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen een groep collega’s om het functioneren binnen het vakgebied te bespreken. Hierbij gaat het om vragen stellen en het bespreken van problemen. Om intervisie een vast onderdeel te maken gaat het team in gesprek met collega’s en zorginstellingen. Ook ontwikkelen ze een platform waar ideeën gedeeld kunnen worden met andere artsen en arts-assistenten.

De komende maanden gaan de vier teams met deze projecten van start. In november 2021 worden de resultaten gepresenteerd tijdens het congres Zin in Zorg. Hierna zal het traject nog niet klaar zijn sinds er altijd nieuw onderbelichte problemen die aandacht verdienen.

Ben je benieuwd welke andere onderwerpen de teams aankaarten of wil je meer weten over hun plannen? Lees dan het hele artikel op Zorgvisie.

Waar wil jij meer over lezen? Laat het ons weten via marketing@teamtelefoon.nl.