Skip to main content

Dit jaar is de pilot ‘de nieuwe bekostiging wijkverpleging’ ingegaan. Het doel is om de wijkverpleegkundige meer ruimte en vrijheid te geven door af te stappen van het ‘uurtje factuurtje’. De focus wordt hierbij verschoven van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Ben jij al bekend met deze nieuwe bekostiging? In deze blog leggen we uit wat dit betekent voor wijkverpleegkundigen. 

De wijkverpleegkundige als spin in het web

Een wijkverpleegkundige speelt een cruciale rol door het contact tussen cliënt, familie, huisarts, ziekenhuis en gemeente. Het is daarom erg belangrijk dat de zorgprofessional zoveel mogelijk ruimte krijgt. Dit betekent niet alleen ruimte krijgen voor het leveren van zorg, maar ook ruimte om te regelen wie er allemaal in het zorgproces betrokken moeten worden. De nieuwe bekostiging moet deze richting ondersteunen en stimuleren, zodat er meer ruimte is voor het professionele inzicht van de wijkverpleegkundige. Preventieve zorg kan op deze manier beloond worden en is ook nog eens beter afgestemd op de cliënt. 

Hoe ziet het eruit in de praktijk?

De bekostiging gaat uit van cliëntprofielen, die op basis van een aantal kenmerken een voorspelling doen over het verwachte zorggebruik. Deze kenmerken zijn samengevat in een vragenlijst met vijf vragen. Op basis van de antwoorden op deze vragen, wordt een cliënt gekoppeld aan één van de tien cliëntprofielen. De cliëntkenmerken die bepalend zijn voor een cliëntprofiel zijn: 

  1. Verwacht verloop (in de komende maand)
  2. Continentie
  3. Aankleden
  4. Wassen/douchen
  5. Medicatiegebruik

Hoe worden cliëntprofielen ingezet?

Cliëntprofielen worden gebruikt om de hoeveelheid zorg te voorspellen. Op basis hiervan wordt zorg ingekocht en een inschatting gemaakt van de bekostiging. Aan het profiel kan een budget gekoppeld worden met tarieven per week of maand. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars bepalen samen op welke manier zij de cliëntprofielen gaan gebruiken in de contractering. 

De uitgangspunten voor de wijkverpleegkundige

De zorgindicatie blijft bepaald worden door de niveau 5 wijkverpleegkundige. Bij elke nieuwe cliënt en herindicatie wordt gebruikgemaakt van de drie minuten durende vragenlijst. De vragen zijn te vinden in alle gerenommeerde Elektronisch Cliënten Dossiers. De indicatie van de wijkverpleegkundige blijft persoonlijk, terwijl de cliëntprofielen een overkoepelend beeld laten zien van hoeveel zorg er wordt geleverd in de omgeving. 

  1. De vijf vragen vervangen niet de indicatie. Sommige vragen stel je ook al tijdens je anamnesegesprek. Je doet eerst de indicatie, dan je zorgplan en daarna pas de vijf vragen (die dan ook gemakkelijker in te vullen zijn). Door de anamnese goed af te ronden, vul je snel en makkelijk de vragenlijst in je ECD in; dit zorg voor weinig administratieve lasten. 
  2. Als een cliëntkenmerk niet in de vragenlijst staat, maakt dat het kenmerk niet minder belangrijk voor de cliënt zelf. Het is dan alleen voor de voorspelkracht van de cliëntprofielen minder belangrijk.
  3. De vragen zijn erg gericht op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). De vragen over ADL zorg zeggen gewoon het meeste over hoeveel uren er moeten worden ingezet voor het leveren van zorg. 

Wat zijn de grootste voordelen?

Door te werken met maandtarieven krijg je een betere bekostiging en een vast bedrag per maand. Een ander voordeel is dat er meer tijd en ruimte is voor de wijkverpleegkundige om zijn of haar vak uit te oefenen. Daarnaast heb je een beter overzicht of er in jouw werkomgeving een bepaalde expertise nodig is. Als laatste helpt het invullen van cliëntprofielen als extra controle of je de anamnese goed en volledig hebt afgenomen. 

Werk jij al met de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging en lijkt het je leuk om jouw ervaringen met ons te delen tijdens een kop koffie? Stuur dan een bericht naar marketing@teamtelefoon.nl.

Dossier: de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging
De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging is een experiment dat loopt van begin 2022 tot 2027. Het doel achter dit experiment is om de lopende problemen, zoals vergrijzing en de knellende arbeidsmarkt tegen te gaan. In dit dossier bespreken we alle mogelijkheden van de regeling en helpen we jou te bepalen wat deze nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging voor jou betekent.