Skip to main content

Studenten kampen met grote onzekerheid over de studiefinanciering. Dit resulteert in minder inschrijvingen voor hbo-opleidingen in de zorg en het onderwijs. Zo ontvangen de lerarenopleidingen 10% minder inschrijvingen en is er voor hbo-opleidingen in de zorg 5% minder animo. Wat heeft dit voor effect op de al bestaande tekorten?

Het huidige leenstelsel

Met ingang van het collegejaar 2015/2016 is de basisbeurs afgeschaft voor nieuwe studenten en is die financiering vervangen door een ‘sociaal leenstelsel’. Ook bij het succesvol afronden van de studie is het ontvangen geld geen gift, maar moet dit bedrag volledig terugbetaald worden. Het studentenleven staat al bekend om krappe inkomsten en grote uitgaven. Deze levensstijl in combinatie met het leenstelsel resulteert in snel oplopende schulden. Hierdoor kunnen (post)studenten in de knel komen bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek.

Afschaffing van dit leenstelsel

In de politieke agenda staat de afschaffing van dit sociaal leenstelsel voor collegejaar 2023-2024 vastgesteld. Het is tot op heden nog niet duidelijk of we terugkeren naar de oude studiefinanciering of dat er een nieuw systeem wordt ge├»mplementeerd. Studenten die bijvoorbeeld nu afstuderen vallen net buiten de boot, omdat zij geen financiering ontvangen. Zij zitten met schulden, wat oneerlijk is ten opzichte van studenten die straks de problemen van een leenstelsel niet ervaren. Hoe gaat de overheid deze studenten compenseren? 

De voorgestelde oplossing

De oplossing die nu op tafel ligt, is om studenten te compenseren voor hun lening met een eenmalige tegemoetkoming van 1000 euro. Studenten hebben echter uitgesproken dat dit bedrag lang niet opweegt tegen de hoogte van de totale schuld. Om die reden zijn er ook al verschillende protesten tegen deze tegemoetkoming geweest, waardoor politiek Den Haag bijna wel wordt gedwongen om hier een andere draai aan te geven. 

Gevolgen voor het arbeidsaanbod

Als gevolg van de afschaffing van het sociaal leenstelsel in collegejaar 2023-2024 stellen nieuwe studenten hun inschrijving op hogescholen nog een jaartje uit. Zo hoeven ze geen lening aan te gaan, met schulden als gevolg. Veel jongeren kiezen ervoor om in dit tussenjaar te gaan werken of naar het buitenland te gaan. De arbeidsmarkt kampt echter al met een tekort aan leraren en medewerkers in de zorg. Deze dalende instroom aan studenten heeft voor vitale beroepen, zoals de zorg, een nog hogere werkdruk tot gevolg. Dit is problematisch, omdat al zeker 44% van werknemers in de zorgsector een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. 

Oplossing vanuit TeamTelefoon

Vanuit TeamTelefoon hebben we geen invloed op dit soort maatschappelijke vraagstukken, maar we denken wel graag mee om de werkdruk van zorgverleners te verlagen. Ons platform ondersteunt teams om zelf de telefonische bereikbaarheid beter te regelen. Het gebruik van TeamTelefoon heeft ook een positief effect op de interne communicatie binnen teams. Graag komen we in contact om de mogelijkheden voor jouw team te bespreken. Stuur ons een e-mail of bel ons op 085-8884445.

De zorgsector is constant in beweging. Daarom schrijven wij regelmatig over de actualiteiten binnen deze sector. Lees hier ons artikel over Verpleegkundig Rekenen met Meneer Megens.