Skip to main content

Sanne Kleefstra en Linda Geurtsen zijn beide wijkverpleegkundige bij Evean, een aanbieder van specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland. Wij hadden een inspirerend gesprek met hen over hun werk en ideeën over de wijkverpleging. Ook zijn Sanne en Linda gestart met het ambassadeurstraject voor Wijkverpleegkundige bij de beroepsvereniging V&VN. Dit en meer lees je hieronder in het interview!

Hoe zien Sanne en Linda de toekomst op het gebied van zorg voor zich?

Door onder andere personeelstekorten en de vergrijzing is een andere aanpak in de zorg nodig. Tijdens het interview werd duidelijk dat er eigenlijk drie doelen zijn waar Sanne en Linda graag naartoe werken: de overgang van een zorgvraag naar een hulpvraag, zelfredzaamheid stimuleren en toekomstgericht denken. 

Van een zorgvraag naar een hulpvraag

”Vroeger ging men uit van een ‘zorgvraag’, waarbij fysieke verzorging de standaard was. Deze moeten we zeker niet vergeten, maar het is tijd om te kijken naar hoe we het beste de cliënt kunnen helpen, zonder direct alles over te nemen. Dit kan onder andere door middel van hulpmiddelen, zoals digitale zorg en het netwerk. Bijvoorbeeld bij het toedienen van oogdruppels kan een druppelbril gebruikt worden of kan een familielid of buur af en toe langskomen om bij de toediening te helpen. De vraag naar hulp wordt niet vergeten, maar we moeten op een andere manier naar de hulpvraag kijken om deze te kunnen beantwoorden. Hierdoor is er meer tijd voor cliënten waarbij fysieke hulp noodzakelijk is en zo kunnen we meer cliënten voorzien in hun hulpvraag.” 

Zelfredzaamheid

”Een huisarts heeft vastgesteld dat de wijkverpleging vier tot zes keer per dag langs moet gaan bij een cliënt om morfine toe te dienen. Deze vraag naar wijkverpleging is niet altijd direct in te zetten maar bovenal is het voor de cliënt niet fijn om zes keer per dag iemand te ontvangen. De cliënt wordt er veel gelukkiger van als hij/zij een pompje krijgt waarmee het medicijn toedienen geregeld wordt. We moeten veel meer deze manier van aanpakken hanteren en in andere oplossingen denken. Dit beperkt zich niet enkel tot de ouderenzorg. Je kunt bijvoorbeeld kinderen leren hoe ze om moeten gaan met een insulinepomp.”

Gericht op de toekomst

”Als je een kinderwens hebt en je gaat een nieuwe auto kopen, dan koop je ook een passende gezinsauto. Ook op het gebied van ouder worden hebben mensen deze instelling nodig. Bij het herinrichten van je huis op latere leeftijd is het bijvoorbeeld handig om na te denken over drempels. Anderzijds, als cliënten de diagnose krijgen van ernstig ziek zijn, moeten zij bij het krijgen hiervan gaan nadenken hoe zij zich het beste kunnen gaan voorbereiden op wat komen gaat. Vaak laten mensen dit links liggen totdat het escaleert. We moeten er veel meer naartoe dat dit normaal is om te bespreken.” 

Hoe zetten jullie je in om dit te bereiken?

”Voor het achtste jaar start het V&VN een leertraject voor de vertegenwoordiging van het vak van wijkverpleegkundigen. Dit jaar zijn wij ambassadeurs. Hierbij krijgen we allerlei tools om ons nek uit te steken en gevraagd en ongevraagd onze mening te geven over alle factoren binnen de zorg. Hierbij willen we aandacht creëren voor de zojuist genoemde doelen. Daarnaast is het naast de cliëntenzorg heel belangrijk om een netwerk op te bouwen en deze te versterken. Ook kwaliteitsverbetering binnen je eigen organisatie of met andere partners in de wijk wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Op het moment dat er andere hulp nodig is, zoals huishoudelijke hulp, moet je wel weten waar je aan moet kloppen. Hier is echt nog wel winst te halen. Al deze aspecten proberen wij te stimuleren om zo de zorg in stand te houden en de kwaliteit en werkomstandigheden te verbeteren. Wij voelen ons vereerd om dit leertraject te volgen. Veranderingen in de zorg zijn echt nodig en wij zijn blij dat we hiervan deel uit mogen maken.”

TeamTelefoon wil graag Sanne en Linda bedanken voor het interview en hen veel succes wensen met het leertraject! Wil jij ook graag je visie over de zorg delen? Dat kan! Stuur een mail naar marketing@teamtelefoon.nl of bereik ons via onze socials.