Skip to main content

Als AVG, arts verstandelijk gehandicapten, bij Novicare had Agnes den Houdijker (38) normaal verschillende instellingen bezocht om daar spreekuren te houden. Door corona kon dit niet doorgaan en moest er gekeken worden naar een andere oplossing. Kunnen online consulten ook hier de oplossing zijn?

Novicare is gespecialiseerd in chronisch complexe zorgvragen bij ouderen en mensen met een beperking. De behandelaren en medische specialisten van Novicare ondersteunen woonzorginstellingen bij de invulling van de behandeling en behandelen ouderen in de thuissituatie. Agnes is één van deze specialisten. Als AVG reist Agnes van locatie naar locatie om spreekuren te houden.

Online consult 

Het was door corona niet meer gepast zoveel te reizen om spreekuren te houden. Er moest daarom gekeken worden naar een oplossing. Er werd meteen gekeken naar de mogelijkheid van een online doktersconsult. Dit bleek goed te werken voor mensen zonder beperking, maar voor mensen met een verstandelijke beperking was het lastig. “De meeste mensen met een verstandelijke beperking vinden het moeilijk als je iemand niet echt ziet. Ze hebben er vaak moeite mee om de persoon op het scherm te herkennen als dokter” legt Agnes uit.

Online consulten bleken wel prettig voor andere betrokkenen, zoals gedragsdeskundigen en familie van de cliënt. Voor corona kwam het nog wel eens voor dat de familie niet in staat was bij het spreekuur te zijn. Dat is nu anders, vertelt Agnes.“Er hoeft minder gereisd te worden dus de bereidheid van de familie om erbij te zijn is groter.” 

Opties na corona

Nu spreekuren op locaties weer opstarten denkt Agnes dat het goed is om online en offline consulten te combineren. De arts is tijdens het consult dan fysiek bij de cliënt maar andere betrokkenen luisteren online mee. Dit beperkt tijdens corona het besmettingsgevaar, maar kan ook na corona nog handig zijn. Voor corona sprak de arts vaak begeleiders en die begeleiders spreken vervolgens de familie. Door online en offline consulten te combineren kan de arts tegelijk met familie en begeleiders praten, zonder dat deze naar de locatie af hoeft te reizen. 

Hoe vervelend het ook was om alles binnen de afdeling om te moeten gooien vanwege corona heeft het ook iets goeds opgeleverd. Agnes ziet een toekomst voor zich waar online en offline consulten gecombineerd kunnen blijven worden om de best zorg te kunnen leveren. 

Werkt jouw organisatie ook steeds meer op afstand of hebben jullie deze uitdaging anders opgelost? Laat het ons weten via marketing@teamtelefoon.nl