Skip to main content

Al jaren wordt er geroepen dat er een tekort is aan werknemers in de zorg. Op dit moment ligt het aantal vacatures op ruim 30.000. Aan de andere kant komen er ook steeds meer patiënten bij vanwege de vergrijzing. Het RIVM heeft berekend dat over niet al te lange tijd 1 op de 4 werkenden werkzaam zou moeten zijn in de zorg. Nieuwe werknemers zijn dus hoognodig, maar waar haal je die zomaar vandaan?

Brief

De ministers De Jonge en Bruins vonden dat er gezocht moest worden onder oud-zorgmedewerkers. Zo’n 3000 mensen die eerder in de sector hebben gewerkt, kregen in oktober een brief van de ministers. Het doel was om deze groep te interesseren voor een terugkeer in de zorg. De ontvangers hebben allen eerder pensioen opgebouwd bij pensioenfonds Zorg & Welzijn. Daarbij hebben ze de sector niet langer dan tien jaar geleden verlaten en hebben ze er minstens drie jaar in gewerkt. Deze actie is op dit moment vooral gericht op verpleegkundigen en verzorgenden. Wanneer vijf procent na het ontvangen van de brief in actie komt, wordt de campagne gemarkeerd als geslaagd. In dat geval zullen ook alle andere 108.000 oud-zorgmedewerkers de brief op de mat krijgen.

Werken in de zorg

Eerder, in maart 2018, werd door de overheid het plan ‘Werken in de zorg’ gepresenteerd. Het doel van dit plan is om op regionale basis de tekorten te verlagen. Het plan bestaat uit drie hoofdpunten. Allereerst moeten meer mensen kiezen om in de zorg te gaan werken. Verder moet het zorgonderwijs verbeterd worden. En als laatste moet er gekeken worden naar oplossingen om anders te gaan werken. Een idee voor het laatste punt was om zorgmedewerkers een uurtje langer te laten werken. In een sector waar al ontzettend veel over wordt gewerkt en de werkdruk hoog ligt, werd dit niet met open armen ontvangen. Verder lijkt het plan ook nog niet veel effect te hebben, want het tekort in de zorg blijft een stijgend probleem. 

‘Ik Zorg’

Ook branche-, beroeps-, werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector Zorg & Welzijn hebben de handen ineen geslagen om het tekort te verlagen. Zo hebben zij in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de campagne ‘Ik Zorg’ opgezet. Het doel is om meer mensen enthousiast te maken over het werken in de sector en de huidige werknemers enthousiast te houden. Op de website van de campagne zijn verhalen te lezen van zorgmedewerkers. Door hun persoonlijke ervaringen te delen willen ze interesse kweken bij de lezers om in de zorg te gaan werken. Zo vertellen ze verhalen over de voldoening die zij uit hun werk halen en beschreven hoe hun dag er precies uit ziet. Verder is er op de website informatie te vinden over (vervolg)opleidingen en verschillende beroepen binnen de zorg. Zo worden de mogelijkheden en verscheidenheid in de sector onder de aandacht gebracht.  

Toekomst

Er wordt dus hard gezocht naar en gewerkt aan oplossingen om het tekort van het aantal werknemers in de zorg tegen te gaan. Helaas lijkt het probleem nog lang niet te zijn opgelost. Er moet in de toekomst geïnvesteerd blijven worden om het tekort te kunnen overkomen, zodat de toegang tot zorg voor iedereen mogelijk blijft. 

Foto gemaakt door: TeamTelefoon

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.