Skip to main content

Veel GGZ instellingen bereiden zich voor op psychische of psychologische hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Veel instellingen willen helpen om de situatie voor getroffenen draaglijker te maken. Ze doen dit bijvoorbeeld in de vorm van advies aan professionals en organisaties die vragen hebben over hoe zij kunnen omgaan met (psychisch) leed. Ook helpen zij zorgverleners die willen weten wat zij het beste kunnen doen om mensen mentaal te steunen en hun veerkracht te versterken. 

Naast de afschuwelijke situatie voor direct getroffenen, zorgt de situatie in Oekraine ook bij veel mensen in Nederland voor angst, onzekerheid en machteloosheid. De oorlog kan een grote impact hebben op het mentaal welbevinden en psychisch welzijn. Bijvoorbeeld voor ouderen en volwassenen die korter of langer geleden zelf een oorlog hebben meegemaakt. Sommige mensen hebben angst voor de toekomst, een mogelijke (kern)oorlog. Anderen maken zich zorgen over vrienden en familie in Oekraïne. Ook de vluchtelingen(stroom) en het toenemende geweld zijn onderwerp van gesprek. 

Wat kun jij doen?

Praat erover

We worden geconfronteerd met veel informatie over een enorm complexe situatie.Heb jij de behoefte om met iemand te praten? De Luisterlijn biedt dag en nacht mentale steun, troost en een luisterend oor aan iedereen die dat nodig heeft.

Steun je omgeving

Kijk of je mensen hebt in je directe omgeving die hulp of ondersteuning kunnen gebruiken. Een luisterend oor of wat praktische ondersteuning kan een wereld van verschil maken.

Doneer geld, spullen, tijd of hulp

Privé, als team of als bedrijf. Giro 555 staat open voor wat je kunt missen. Alle beetjes helpen! Het is ook mogelijk om tijd of  specifieke vaardigheden aan te bieden.

Ook bij TeamTelefoon maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van het land. Wij zijn ervan overtuigd dat ons platform kan bijdragen aan het coördineren van een goede bereikbaarheid van vrijwilligers. Ken jij een hulporganisatie in Nederland die onze hulp kan gebruiken? Laat het ons weten via marketing@teamtelefoon.nl.

Meer weten over mentale gezondheid? Dit zijn de beste podcasts over dit onderwerp.