Skip to main content

De afgelopen weken doken wij samen met historica – en oud verpleegkundige Nannie Wiegman de geschiedenis van de wijkverpleging in. Lees hier deel 3. Vandaag duiken wij de toekomst in en hebben we het over digitalisering binnen de zorg. Wat is de reden dat digitalisering in de zorg zo moeizaam doorzet?  

Voordelen digitalisering

“Vroeger werd er gewoon bij de wijkverpleegkundige aangebeld. Dankzij digitale oplossingen, zoals TeamTelefoon, gaat je werk niet continu door en kun je je vrije tijd beter beschermen. Ik denk dat dit heel waardevol is.” Een groot voordeel van TeamTelefoon is dat je enkel bereikbaar bent wanneer je aan het werk bent. Ben je een dag vrij? Dan sluit je de app af. In de planning en roosters kunnen collega’s zien wie er welke dag werkt en bereikbaar is.

Meer robotica in plaats van geld

“Volgens minister Helder kan de zorg efficiënter en goedkoper door het gebruik van meer robotica.” vertelt Nannie. Dat klinkt heel mooi, maar wordt er ook rekening gehouden met oudere wijkverpleegkundigen en verzorgenden? Hoogleraar Paul Peter Verbeek gaf een aantal jaren geleden een lezing over robotica en de toekomst daarvan binnen de zorg. Hij had een interessante visie op de vraag hoe het kwam dat digitalisering (telefoons, apps) maar niet doorzetten in het zorgveld. Algemeen werd gedacht dat dit kwam doordat oudere patiënten het gebruik van deze apparaten wellicht lastig vonden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het juist de verpleegkundigen en verzorgenden waren die deze modernisering tegenhouden en niet de cliënten. Bij modernisering en digitalisering moet je dus zowel rekening houden met de wensen van de zorgmedewerkers, zoals van oudere wijkverpleegkundige als met de vaardigheden van de cliënt.

Passend bij je organisatie

TeamTelefoon ontwikkelde de app voor én met zorgmedewerkers, zodat zij met deze bereikbaarheidsoplossing overweg kunnen. “Het is belangrijk te kijken welke digitalisering er het beste bij jouw organisatie past.”

Digitale achterblijvers

“Bij de digitalisering moeten we ook oppassen dat we geen mensen achterlaten of verliezen. Er zijn echt veel zorgmedewerkers op dit moment die nog moeite hebben met digitaal werken en die er misschien wel heel ongelukkig van worden. We moeten dus oppassen dat we tijdens die belangrijke digitale transitie niemand onderweg vergeten. TeamTelefoon is een super manier om te communiceren, als het maar niet ten koste gaat van jouw persoonlijke communicatie met de cliënt. Dat moet altijd voorop blijven staan.”

Wij van TeamTelefoon doen er alles aan om onze bereikbaarheidsoplossing te blijven verbeteren. Wij zijn benieuwd hoe de digitalisering zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Laten we niemand vergeten en iedereen hierbij betrekken.