Skip to main content

In de vorige nieuwsbrief schreven we over technologie in de thuiszorg. Aan de hand van dat artikel kwamen we in gesprek met Jan-Willem Heeg, COO bij Tinybots. Tinybots ontwikkelde een zorgrobot die Tessa heet. We spraken Jan-Willem over hoe Tessa is ontstaan en wat zij voor cliënten kan betekenen.

Wie is Jan-Willem?

Jan-Willem werkt sinds 2019 voor Tinybots. Hij is voornamelijk bezig met samenwerken met zorgaanbieders om Tessa zo zinvol mogelijk in te zetten. Hij gelooft dat Tessa een goed hulpmiddel is omdat het cliënten ondersteunt op een manier dat ze weer zelf wat kunnen in plaats van dat iemand anders het overneemt. Daarbij kan het ook helpen om de werkdruk binnen de thuiszorg te verlagen.

De ontwikkeling van Tessa

Tessa is ontstaan uit de behoeftes van mensen met een cognitieve beperking, zoals mensen met dementie, autisme of niet aangeboren hersenletsel. Het bleek dat deze mensen vaak heel veel zelf kunnen, maar met verbale begeleiding. Activiteiten zoals douchen, eten en medicijnen innemen kunnen ze vaak gewoon zelf. Het probleem is alleen dat ze die dingen vergeten of zelf niet meer goed het initiatief kunnen nemen. Tessa zegt dan iets om de cliënt te herinneren aan deze taak, zodat ze het zelf kunnen. Dat vinden cliënten fijn omdat het ze meer zelfstandigheid geeft. “Zorgaanbieders die Tessa inzetten zagen dat cliënten met een Tessa honderd minuten minder zorg nodig per week nodig hadden”, vertelt Jan-Willem.

 

Het uiterlijk van Tessa ontstond door potentiële gebruikers te laten kiezen uit verschillende uiterlijken van Tessa. Uiteindelijk werd de bloempotachtige versie het meest gekozen en dat is de Tessa die nu in gebruik is. Verder heeft Tessa een eigen neutrale stem. Er is bewust gekozen voor een neutrale stem en niet voor bijvoorbeeld de stem van de dochter van de cliënt. Hierdoor voelt het voor de cliënt meer als eigen regie omdat ze niet worden aangestuurd door familie of verzorgers.

Het inzetten van Tessa

In 2017 werd een proef gestart met honderd Tessa’s bij mensen thuis. Toen dit succesvol bleek, kon Tessa in 2018 op meerdere locaties ingezet worden. Ondertussen zijn er meer dan vijftienhonderd Tessa’s in gebruik, waarvan de helft in de thuiszorg. Tessa wordt ook ingezet binnen de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorgingstehuizen. Tinybots biedt een inzetwijzer om zorgaanbieders te begeleiden met het plaatsen van Tessa’s. Tessa is niet voor iedereen geschikt, dus er wordt uitgebreid gekeken wie er in aanmerking komt. Nadat de beslissing genomen is, introduceert een verzorger Tessa aan de cliënt. Ongeveer 80% van de cliënten accepteert Tessa als zorgondersteuning.

 

Zorgdiensten zetten Tessa al veel in omdat ze bewezen effectief is. Een voorbeeld: één cliënt vergat steeds te douchen. De wijkverpleging moest haar daar elke keer aan herinneren. Dat was voor de wijkverpleging en de cliënt erg vervelend. Tessa herinnert haar er nu aan en nu doucht ze weer zelf. Een andere cliënt vergat vaak dat de verpleging kwam en was dan niet thuis. Tessa zegt nu tegen hem: “de verpleging komt om 11 uur.” Sindsdien is hij bijna iedere keer thuis als de thuiszorgverpleger langs komt.Tessa helpt ook met andere dingen zoals hobby’s. Zo herinnert Tessa een bepaalde cliënt eraan wanneer FC Twente speelt, zodat hij geen wedstrijden meer mist. 

 

De toekomst

Waar ze bij Tinybots nu vooral mee bezig zijn, is de software van Tessa. Tessa is nu slechts de behuizing van deze software maar ze hopen deze later op verschillende manieren in te kunnen zetten. Het doel van Tinybots is om door middel van technologie mensen langer thuis te laten wonen en meer zelf te laten doen. Ze hopen dat Tessa uiteindelijk ook kan begrijpen wat mensen zeggen en dat ze daarop kan reageren. Op die manier kan ze nog meer hulp bieden. Jan-Willem vertelt: “In onze visie wordt Tessa de interface voor mensen met een cognitieve beperking”.

Meer informatie over Tessa vind je op de website van Tinybots.

Werk jij voor een bedrijf dat op een bijzondere manier zorg biedt en wil je hier graag over vertellen? Stuur dan een mail naar marketing@teamtelefoon.nl