Skip to main content

Onder de hashtag #wijkzorgverdientbeter riepen twintig zorgorganisaties op 1 september voor een toekomstbestendige financiering van de wijkverpleging. Voor de zorgorganisaties is het duidelijk: de rek is eruit. Door tarieven die niet kostendekkend zijn komt de wijkverpleging geld tekort en verkeren zij nu in zwaar weer. De tekorten in de wijkverpleging zijn bekend bij de overheid en verzekeraars. Toch is het nog maar de vraag in hoeverre de oproep van deze zorgorganisaties gehoord gaat worden. Op 19 september werd tijdens Prinsjesdag meer duidelijk over de vraag waar het geld in de zorg komend jaar wel en vooral ook niet naartoe zal gaan. 

Afgelopen week was het zover. Uit de plannen van deze Prinsjesdag blijkt dat het kabinet ruim 103 miljard euro wegleggen voor de zorg. Hiermee wordt de zorg de grootste uitgavenpost van 2024. De bezuinigingen van 225 miljoen die zouden worden uitgevoerd in de ouderenzorg worden uitgesteld. Deze bezuinigingen zouden inhouden dat er meerjarige afspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren worden gemaakt en het los laten van de norm van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen. Wél wordt nog bezuinigd op valpreventie en vastgoed van verpleeghuizen. 

Samenwerking en administratie

Volgens Nursing wordt voor het nakomen van de afspraken in het Intergraal Zorgakkoord (IZA) de komende jaren bijna drie miljard euro uitgetrokken. Dit geld moet vooral bijdragen aan samenwerking tussen gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties en komt dus gedeeltelijk terecht bij de wijkverpleging. Ook wordt er in 2024 ruim 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de elektronische verpleegkundige overdracht, waardoor verpleegkundigen minder tijd kwijt zouden moeten zijn aan administratieve taken. 

Wil je meer lezen over de plannen die bekend zijn gemaakt op Prinsjesdag? Lees dan hier het artikel van de NOS over de plannen voor verschillende sectoren of lees het artikel van Nursing voor de betekenis van de plannen voor de wijkverpleging. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen.