Skip to main content

Eens in de zoveel tijd legt TeamTelefoon jou als zorgverlener een dilemma voor. Zo proberen wij te ontdekken wat er speelt binnen de zorg en hoe er met lastige situaties wordt omgegaan. Deze keer is het dilemma: een cliënt zegt zijn of haar zorgmoment af uit angst voor besmetting met het coronavirus. Jij weet dat het noodzakelijk is voor deze cliënt om de zorg wel te ontvangen, bijvoorbeeld het verzorgen van een wond. Wat doe je?

Risico door het coronavirus

Het COVID-19-virus heeft een grote impact op de zorg. Dit geldt voor alle zorginstellingen. Aangezien ouderen behoren tot een van de risicogroepen met betrekking tot het virus, is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Sommige ouderen zullen zich door de risico’s niet comfortabel voelen bij fysiek contact. Het is een lastige situatie want jij als zorgverlener  zit in een tweestrijd. Aan de ene kant wil je de cliënt op een zo goed mogelijke manier helpen, aan de andere kant kunnen de risico’s van het COVID-19-virus voor de cliënt groot zijn. 

Telefonisch contact

Op dit moment kan het handig zijn om bepaalde zorgvragen telefonisch op te lossen. Er zijn verschillende platformen beschikbaar dit dit soms mogelijk maken. Bij sommige zorgvragen is dit echter lastig, bijvoorbeeld bij het verzorgen van een wond. Je kan de cliënt via telefonisch contact uitleggen hoe hij/zij dit zou kunnen doen maar niet elke cliënt zal dit zelf kunnen. 

Wat te doen?

We vroegen jullie wat jullie zouden doen in de volgende situatie: Een cliënt zegt zijn of haar zorgmoment af uit angst voor besmetting met het coronavirus. Jij weet echter dat het noodzakelijk is dat de cliënt deze zorg ontvangt. Wij gaven als voorbeeld dat de cliënt een wond heeft die verzorgd moet worden. 

Wij gaven drie opties voor hoe jullie hier mee om kunnen gaan. Optie 1 was: ‘Ik ga naar de cliënt toe en overtuig hem of haar van het feit dat de zorg noodzakelijk is, daarbij volg ik alles adviezen op van het RIVM.’ Optie 2 was: ‘Ik zoek contact met de familie en geef aan hoe noodzakelijk de zorg is en laat hen de cliënt overtuigen.’ Optie 3 was: ‘Ik ga er niet heen, ik kan de cliënt niet dwingen, maar probeer via telefonisch contact de cliënt zoveel mogelijk ondersteuning te bieden.’ Ook deze keer was het mogelijk om met een eigen antwoord te komen. 

Uiteenlopende reacties

Het coronavirus en de invulling van de thuiszorg zijn moeilijke kwesties. Een situatie zoals deze is nieuw en dan kan het lastig zijn een passende oplossing te vinden. Dit blijkt ook uit de reacties op dit dilemma, die lopen namelijk erg uiteen.

Sommigen van jullie zouden er voor kiezen om naar de cliënt toe te gaan om hem of haar ervan te overtuigen zorg te ontvangen. Marie probeerde een gepaste oplossing te bedenken voor de wondverzorging. ‘Ik ga het gesprek aan met de cliënt of die de wond onder telefonische begeleiding wel kan verzorgen. Dit doe ik in verband met risico op infectie’.

Een aantal van jullie zouden niet naar de cliënt toe gaan omdat je de cliënt niet kunt dwingen. Het ondersteunen van de cliënt via telefonisch contact kan in sommige gevallen goed werken wanneer hij of zij zelf in staat is die zorg uit te voeren. Zo laat Priscilla weten dat ze de cliënt niet zou dwingen. ‘Veel van onze cliënten hebben zorg afgezegd, daarom zijn we overgegaan naar belmomenten en is er één keer per week een vaste collega op huisbezoek voor sociale controle.’ 

Monique zou eerst overleggen met de cliënt. ‘Ik ga het gesprek aan om hem of haar te overtuigen dat de zorg noodzakelijk is, anders overleg ik met de huisarts.’ Een andere optie was om de familie van de cliënt in te zetten om te overtuigen dat de zorg echt nodig is. Dit kan een goede manier zijn, omdat de familie misschien meer invloed heeft in deze situatie. Cindy vond dat het maken van een beslissing onder de verantwoordelijkheid valt van de leidinggevende van de wijk. 

Een creatieve oplossing

Uit het dilemma blijkt dat het lastig kan zijn een juiste afweging te maken. Aan de ene kant wil je de cliënt op een zo goed mogelijke manier zorg bieden, ofwel via de telefoon of in levende lijve. Aan de andere kant wil je de cliënt geen oncomfortabel gevoel geven wanneer ze bang zijn om ziek te worden.

Wel kan het helpen een goed gesprek te hebben met de cliënt over de mogelijkheden. Op deze manier kun je samen proberen tot een goede oplossing te komen. Sommige zorgvragen kunnen makkelijker worden opgelost dan andere. Het is dan ook belangrijk te kijken waar jij en de cliënt zich comfortabel bij voelt. Aangezien deze situaties niet zo vaak voorkomen, moet je misschien op een meer creatieve manier met dit soort problemen omgaan.

Ben je benieuwd wat TeamTelefoon voor jouw zorgteam kan betekenen tijdens de corona crisis? Je kunt er meer over lezen in dit artikel. 

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.