Skip to main content

Eens in de zoveel tijd legt TeamTelefoon jou als zorgverlener een dilemma voor. Zo proberen wij te ontdekken wat er speelt binnen de zorg en hoe jullie met lastige situaties omgegaan. Deze keer is het dilemma: een cliënt vraagt zelf om extra zorgmomenten. Hij of zij kan steeds minder goed voor zichzelf zorgen en heeft moeite met, bijvoorbeeld, zelfstandig douchen en steunkousen aantrekken. Je weet dat er eigenlijk geen ruimte is voor extra zorg, omdat de planning al vol zit. Toch wil je niet direct nee zeggen tegen de cliënt. Wat doe je?

Schuiven, teamoverleg of weigeren?

Er staat de laatste jaren steeds meer druk op de zorg en planningen zitten vaak overvol. Het kan voorkomen dat een cliënt om extra zorgmomenten vraagt, maar hier eigenlijk geen plek meer voor is in de planning. Wij vroegen hoe jullie met dit soort situaties omgaan en gaven drie mogelijke opties. Natuurlijk was het ook mogelijk om zelf met een oplossing te komen. Optie 1: Ik probeer toch wat te schuiven in de planning. Optie 2: Ik overleg met het team of zij een oplossing hebben. En ik geef aan bij de cliënt dat het niet gaat lukken was optie 3.

Altijd klaarstaan voor de cliënt 

Het werd al snel duidelijk: jullie doen altijd je best om tot een oplossing te komen. Geen van jullie ging voor optie 3 en zou bij de cliënt aangeven dat het niet gaat lukken om extra zorgmomenten in te plannen. Dit laat zien hoe hard jullie je inzetten voor jullie cliënten. Zo schreef Anja: “Volle routes of niet, dat gaat gewoon geregeld worden. Dan is de route maar wat langer.” Jannie ging hierin mee en liet het volgende weten: “Ik laat de cliënt niet hulpeloos zitten om misschien maar 10 minuten.”

Overleg met team belangrijk 

Velen van jullie gingen voor optie 2. Jullie vinden het dus belangrijk dat deze zaken in overleg gaan met het team. Zo schreef Elise: “We gaan de cliënt helpen, maar altijd in overleg met het team.” Binnen het team bespreken jullie de mogelijkheden om extra zorgmomenten in te plannen, maar kijken ook verder dan dat. Zo liet Yvette ons weten: “Ik denk dat wij als team eerst eens gaan kijken of mevrouw/meneer het echt niet zelf kan. We kunnen misschien een ergotherapeut inschakelen om te kijken of ze op een of andere manier haar kousen zelf kan aandoen.” Wanneer dit soort oplossingen niet mogelijk zijn, kan er altijd nog gekeken worden naar de planning.

Zorgindicatie verruimen 

Een andere oplossing die velen van jullie noemden, was het verruimen van de zorgindicatie. Daarvoor is het wel belangrijk om goed op papier te krijgen wat de extra zorgvraag precies inhoudt. Zo schreef Rianne: “Ik ga aan het einde van de route terug naar de cliënt om de zorgvraag goed duidelijk te krijgen. Dan overleg ik met het team en kijken we of het binnen de indicatie past en indien nodig de zorgindicatie hoger proberen te krijgen.” 

“Een vraag naar hulp is nooit zomaar”

Of jullie nu schuiven in de planning, een stapje harder lopen, uitvoerig overleggen met het team of de zorgindicatie verruimen, één ding is zeker: jullie staan altijd klaar voor de cliënt. Zo schreef Tini: “De cliënt gaat voor alles.” En Jolanda benadrukte het belang van het ingaan op extra zorgvragen: “Een vraag naar hulp is nooit zomaar.” 

 

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.