Skip to main content
BlogInterviews

Zorgdilemma’s met TeamTelefoon: oproep vlak voor einde dienst

Eens in de zoveel tijd legt TeamTelefoon jou als zorgverlener een dilemma voor. Zo proberen wij te ontdekken wat er speelt binnen de zorg en hoe er met lastige situaties wordt omgegaan. Deze keer is het dilemma: stel je woont op minimaal 15 minuten rijden van het werkgebied. Om 22:45 word je gebeld voor een oproep, maar je bent al thuis en de dienst loopt tot 23:00. Wat doe je nadat je het gesprek hebt beëindigd?

Overwerken

Het dilemma zit hem in het tijdstip dat er gebeld wordt. Als jij 15 minuten rijden van het werkgebied woont en je wordt tussen 22:45 en 23:00 gebeld, betekent het dat je automatisch tot na je diensttijd aan het werk bent. Dit roept de vraag op of het redelijk is om deze oproep door te geven aan de nachtploeg. 

Wat te doen?

Wij legden jullie drie opties voor hoe om te gaan met dit dilemma. Allereerst is er de optie om de melding door te geven aan de nachtploeg. De tweede optie is om er zelf naartoe te gaan. De laatste optie is per melding  inschatten of het noodzakelijk is om direct langs te gaan of dat het ook tot de volgende dag kan wachten.  

Gewoon gaan

De meesten van jullie vinden dat jullie gewoon zelf moeten reageren op de oproep, ook al maak je dan overuren. Jullie hadden hier verschillende redenen voor. Zo liet Pea ons weten dat zij zelf moet, “want dat is de afspraak in onze teams”. Bij Jolanda speelde meer een persoonlijke motivatie. Zij schreef: “Ik zou niet lekker thuis zitten wetende dat ik die ene cliënt nog even had kunnen helpen”. Een hele terechte opmerking kwam van Sabine. Zij reageerde als volgt: “Ik zou het ook niet fijn vinden als ik om 6.45 gebeld wordt door de nachtdienst om naar een alarmering te moeten terwijl ik de kinderen aan het wegbrengen ben”. 

Ernstig

Voor een aantal was de keuze om zelf te gaan of niet, afhankelijk van de aanleiding van de oproep. Zo zou Linda bij een val meteen gaan, terwijl ze voor minder dringende zaken de nachtploeg zou bellen. Ook Nathalie benadrukte dat de ernst van de situatie voor haar doorslaggevend is. Zij schreef: “Als de nachtdienst het kan oppakken omdat er geen spoed is waarom niet, maar als er echt iets dringend is dan zal ik zelf gaan”. 

Zorg kent geen eindtijd

Niemand van jullie zou een melding vlak voor het einde van de dienst klakkeloos aan de nachtploeg overdragen. Er wordt goed bekeken of het noodzakelijk is om te gaan of niet. En als er overuren gemaakt moeten worden, dan is dat maar zo. Het leveren van thuiszorg zit nou eenmaal niet altijd vast aan tijd, maar aan de zorgbehoeftes van de cliënt. Zoals Natascha schreef: “Dat is wat je werk is, onplanbaar! Zorg is altijd in het hier en nu en niet in hokjes te stoppen qua tijd”.

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.