Skip to main content

Ben je een professional in de geestelijke gezondheidszorg of de forensische zorg? Dan krijg je in 2022 te maken met het Zorgprestatiemodel. Dit is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het vervangt de prestaties voor generalistische basis-ggz, DBC’s voor gespecialiseerde ggz en de ZZP’s voor langdurige ggz. Het Zorgprestatiemodel is niet van toepassing op jeugd-ggz en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts. 

Wat betekent dit voor mijn cliënt?

Jouw cliënt merkt dat de facturen vanuit de zorgverzekeraar duidelijker zijn. Hij kan bijvoorbeeld precies zien op welke datum en met wie hij een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde. Bekijk hieronder welke factoren het tarief van de zorgprestaties bepalen: 

 • Het soort consult
  Vindt het consult plaats in het kader van diagnostiek of in het kader van behandeling?
 • De duur van het consult
  Hoe veel tijd is besteed aan het consult? Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
 • Het beroep van de zorgverlener
  Wat is het beroep van de zorgverlener? Een gesprek bij een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan bij een verpleegkundige.
 • De setting
  Vanuit welke setting is het consult geleverd? De setting is gebaseerd op de organisatie en uitvoering van zorg. Een cliënt wordt op basis van zijn of haar zorgvraag behandeld in een bepaalde setting.

Wat zijn zorgprestaties?

In het Zorgprestatiemodel wordt gedeclareerd op basis van consulten en niet meer op basis van (DBC-)trajecten. De behandeling van een cliënt bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Consulten
  Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die de cliënt heeft met zijn zorgverlener.
 • Groepsconsulten
  De cliënt praat met de zorgverlener in een groep met andere cliënten. 
 • Verblijfsdagen
  Een dag en nacht in een kliniek is een verblijfsdag.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of reistijd omdat de zorgverlener bij de cliënt thuis was. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze worden als dat van toepassing is bij een consult of een verblijfsdag opgeteld. 

Veranderingen in het eigen risico

 • De rekening wordt gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Bijvoorbeeld aan het einde van de maand. Vanaf 1 januari 2022 betaal je je eigen risico dus niet meer achteraf over een jaar. De cliënt ontvangt periodiek een factuur voor de ontvangen zorg in de periode daarvoor.
 • Wanneer de behandeling van jouw cliënt in het nieuwe jaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis en kunnen er extra kosten optreden. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of jouw cliënt eigen risico moet betalen. 
 • Als jouw cliënt 18 jaar of ouder is, dan wordt de behandeling in de ggz meestal vergoed uit het basispakket. Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding. Het is belangrijk om jouw cliënt hierover te informeren. 

Meer informatie 

Bekijk deze website voor antwoord op de meest gestelde vragen of download de checklist.

Vond je dit artikel interessant? Lees hier meer over de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging.