Skip to main content

Sinds de lancering van de chatbot op 30 november 2022, is ChatGPT niet meer weg te denken uit ons leven. Een chatbot is een computerprogramma dat gesprekken tussen mensen simuleert en verwerkt zodat mensen met digitale apparaten kunnen communiceren alsof ze met een echt persoon communiceren. Je kunt ChatGPT dus gebruiken om vragen aan te stellen en als hulpmiddel bij het uitvoeren van verschillende taken. Zo kun je bijvoorbeeld vragen of ChatGPT een tekst voor je wil samenvatten of de tekst kan herschrijven in een andere schrijfstijl. In de medische wereld wordt er druk gespeculeerd over de rol die Natural Language Processing (NLP) modellen, zoals ChatGPT, kunnen spelen in de zorg. Het internet staat vol met optimistische voorspellingen en kritische waarschuwingen, maar in hoeverre weten we nu al precies wat chatbots zoals ChatGPT wel en niet kunnen?

ChatGPT is een computerprogramma van de Amerikaanse onderneming OpenAI dat door middel van kunstmatige intelligentie antwoord geeft op de vragen die een gebruiker stelt. Volgens onderzoek maken begin 2023 wereldwijd al meer dan 100 miljoen mensen gebruik van ChatGPT. De chatbot heeft zijn populariteit volgens hetzelfde onderzoek onder andere te danken aan zijn vermogen om teksten te genereren die moeilijk te onderscheiden zijn van teksten die door mensen zijn geschreven. 

Een ander onderzoek uit 2023, geeft antwoord op de vraag of mensen kunnen herkennen of de samenvatting van een wetenschappelijk artikel door een mens geschreven is of door ChatGPT. In 32% van de gevallen dachten de proefpersonen dat een samenvatting die door ChatGPT gegenereerd was, eigenlijk door een mens was geschreven. Hiermee tonen de onderzoekers aan dat de chatbot de schrijfstijl van een mens al vrij goed kan imiteren.  

Wat voegt ChatGPT toe in de zorg?

Vooral als het aankomt op medisch onderzoek kan ChatGPT een grote bijdrage leveren. Doordat ChatGPT een taalmodel is dat getraind wordt op enorme hoeveelheden data, kan ChatGPT gaten in de literatuur ontdekken. Hierdoor kan de chatbot dus suggesties doen voor nieuwe hypotheses of onderzoeksvragen. Sommige wetenschappelijke artikelen vermelden ChatGPT zelfs al als co-auteur, hoewel lang niet alle wetenschappers het hier mee eens zijn. 

Ook is ChatGPT volgens een recent onderzoek van de Universiteit van Parma erg goed in het (her)schrijven van teksten, waardoor de chatbot ook gebruikt kan worden om complexe medische onderzoeken te vertalen naar teksten die voor een breder publiek begrijpbaar zijn. Onderzoeker Lyu van de afdeling radiologie aan de Wake Forest Universiteit of medicijnen in Amerika onderzocht bijvoorbeeld hoe goed ChatGPT radiologische verslagen kon vertalen naar alledaagse teksten. Radiologen beoordeelden de gegenereerde teksten op een schaal van een tot vijf met een 4,27, wat aantoont dat ChatGPT een veelbelovende tool is om grote hoeveelheden medische tekst op een begrijpelijke manier te herschrijven. Dit maakt ChatGPT ook relevant binnen de volksgezondheid, waar de chatbot ingezet kan worden bij het opzetten van campagnes of het verspreiden van gezondheidsinformatie. 

Waar moet je op letten?

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de grenzen aan de mogelijkheden die ChatGPT biedt in de zorg. ChatGPT berekent namelijk op basis van een enorme dataset hoe taal in elkaar steekt en genereert door middel van die berekeningen een gepast antwoord op de vraag van de gebruiker. Dit betekent dat de bot dus zelf geen onderscheid maakt tussen wat waar is en wat niet waar is. Op deze manier loop je het risico dat ChatGPT een antwoord genereert dat geloofwaardig klinkt, maar compleet onwaar is. Dit wordt het hallucinatie-effect genoemd en als je ChatGPT in de zorg wil gebruiken, moet je hier dus rekening mee houden.

Volgens medisch specialist Daniela Haluza en medisch informatiespecialist David Jungwirth aan de Medische Universiteit van Wenen is het belangrijk om ChatGPT te zien als aanvullend teamlid. De verantwoordelijkheid voor vakkundigheid en het volgen van de juiste standaarden ligt nog volledig bij de mens. Wanneer je binnen de zorg gebruik wil maken van ChatGPT, moeten er protocollen worden geschreven om dit op een verantwoordelijke manier te doen. 

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.