Skip to main content

Vaak zijn er veel verschillende organisaties betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen. De thuiszorg, apotheek, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en de gemeente moeten allemaal samenwerken om passende zorg te leveren. Het lastige hieraan is dat al deze organisaties zorg leveren vanuit verschillende wettelijke kaders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten dat samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen makkelijker moet worden. Daarom komen zij met een advies voor een sectoroverstijgende betaaltitel voor de bekostiging van zorg voor kwetsbare ouderen. Met dit advies zet de NZa in op passende zorg waarbij de cliënt of patiënt centraal staat. Maar wat betekent een sectoroverstijgende betaaltitel eigenlijk precies? Wij zochten het voor je uit.    

Op 30 januari 2023 publiceerde de NZa een document met de titel ‘Advies bekostiging afstemming en coördinatie voor kwetsbare ouderen thuis’. In dit advies legt de NZa uit dat er een zogenaamde sectoroverstijgende betaaltitel moet komen. Hierdoor zou de zorg rondom kwetsbare ouderen beter te organiseren worden. Kwetsbare ouderen ontvangen vaak zorg vanuit verschillende domeinen en dus ook vanuit verschillende wettelijke kaders. Een sectoroverstijgende betaaltitel zou samenwerking tussen al deze domeinen makkelijker moeten maken. Hierdoor kunnen zorgorganisaties de cliënt of patiënt samen voorzien van zorg die zo goed mogelijk aansluit op zijn of haar behoeften. 

Wat is een sectoroverstijgende betaaltitel?

Op dit moment is het voor samenwerkende zorgorganisaties lastig om de zorg rondom kwetsbare ouderen te bekostigen. Een sectoroverstijgende betaaltitel zou ervoor moeten zorgen dat zorgaanbieders in een regionaal samenwerkingsverband een aanvullende vergoeding kunnen krijgen voor de afstemming en coördinatie van deze zorg. Zo kunnen organisaties die samenwerken de kosten van bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg of de coördinatie van de zorg voor hun gezamenlijke cliënten middels deze betaaltitel declareren via de Zorgverzekeringswet. 

Een tijdelijke oplossing

De NZa geeft in het advies aan dat de sectoroverstijgende betaaltitel een tussenstap is in de weg naar integrale bekostiging van zorg voor kwetsbare ouderen. Dit houdt in dat de NZa het liefste ziet dat alle zorgaanbieders rondom een cliënt of patiënt samen een vooraf afgesproken tarief ontvangen voor die cliënt of patiënt. Dit bestaat volgens de NZa nu nog niet. Een sectoroverstijgende betaaltitel is dus een tijdelijke oplossing om samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in een regio toch te stimuleren. Op die manier hoopt de NZa dat de zorg voor kwetsbare ouderen beter op elkaar afgestemd kan worden. 

Wil je meer lezen over het advies van de NZa? Lees dan hier een artikel van Skipr over het advies of kijk op deze pagina om het hele advies te downloaden. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen.