Skip to main content

De ene cliënt is na een behandeling binnen een aantal dagen weer op de been, anderen hebben wat meer tijd nodig. Iedere cliënt heeft een ander niveau van veerkracht, maar er zijn ook manieren om die veerkracht te vergroten. Vilans bracht over dit onderwerp een infographic uit met tips en een stappenplan

Veerkracht is een veelbesproken onderwerp in de zorg, maar blijft vaak een abstracte term. Zorgmedewerkers weten vaak niet hoe ze de veerkracht van een cliënt kunnen verhogen. In de infographic van Vilans geven ze eerst een definitie van veerkracht: “Veerkracht is het vermogen van mensen en systemen om ondanks een tegenslag toch een positieve uitkomst te verkrijgen, door gebruik van hulpbronnen, of door aanpassing van wat als een positieve uitkomst wordt gezien.”
 
Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar veerkracht. Vilans heeft de rode lijn van deze onderzoeken in een handige infographic verwerkt. Door de veerkrachtbenadering uit de infographic kunnen zorgmedewerkers beter voldoen aan de wensen van de cliënt. Het is daarom belangrijk meer handvatten te gegeven om deze benadering in praktijk te brengen.

Na een overzichtelijk informatief stuk volgen er zeven tips over hoe je als zorgmedewerker de veerkracht van je cliënten kunt vergroten. Na de tips volgt een stappenplan. Zorgmedewerkers kunnen deze stappen doorlopen wanneer ze aan de slag willen gaan met veerkracht. 

Stappenplan veerkracht 

1. Begin met een gesprek met de cliënt. Bespreek hierin de huidige situatie.

2. Bespreek daarna wat de positieve uitkomst zou kunnen zijn voor de cliënt.

3. Inventariseer samen met de cliënt welke hulpbronnen er gebruikt kunnen worden op individueel niveau. 

4. Breng samen met de cliënt zijn/haar netwerk in kaart. Je kunt eventueel iemand uit het netwerk ook bij gesprekken betrekken. 

5. Bespreek met de cliënt welke sociale contacten nog niet goed benut worden. 

6. Breng in kaart waar de cliënt tegenaan loopt en welke hulpmiddelen uit zijn/haar netwerk daarbij kunnen helpen.

7. Bespreek met de cliënt welke rol jij, als zorgverlener, gaat spelen. 

Wil je meer weten over hoe veerkracht werkt en hoe je die bij jou cliënten kunt vergroten? Lees dan de infographic van Vilans.

Wil jij jouw ervaringen met veerkracht bij cliënten delen? Mail ons dan via marketing@teamtelefoon.nl