Skip to main content

Corona heeft voor veel mensen negatieve gevolgen, maar er zijn ook positieve punten. Tijdens de coronacrisis is de beslissingstijd binnen zorgnetwerken erg verlaagd. Ineens werden beslissingen in sneltreinvaart genomen. Jessica Michgelsen, onderzoeker bij Vilans, doet onderzoek naar de verandering van het keuze process binnen zorgnetwerken. Met haar onderzoek wil ze zorgmanagers adviseren hoe zij, ook na de coronacrisis, snelle keuzes kunnen maken.

Wat is een zorgnetwerk?

Een zorgnetwerk bestaat uit alle domeinen die een cliënt ondersteuning bieden. Voorbeelden daarvan zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Al deze domeinen zijn betrokken bij de zorgvragen van de cliënt, waardoor besluitvorming soms traag verloopt. Jessica zegt: “In een zorgnetwerk ondersteun je de cliënt vanuit alle verschillende disciplines.” 

Belangen van organisaties

Een goede samenwerking tussen de verschillende domeinen is erg belangrijk. Een arts kan zelf een beslissing nemen over een cliënt, maar als hij alleen vanuit zijn eigen vakgebied kijkt, mist hij andere belangrijke informatie. Goede communicatie tussen de zorgorganisaties is daarom dus belangrijk. Maar dit kan juist heel lastig zijn. Binnen het zorgnetwerk is er een gezamenlijk doel om zo goed mogelijke zorg te leveren. In de praktijk blijkt het echter vaak een uitdaging om het eigenbelang van de zorgorganisatie of -professional op de tweede plaats te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële belangen van de organisatie. Jessica geeft als tip om bespreekbaar te maken wat de uiteindelijke doelen binnen het zorgnetwerk zijn en open te zijn over de eigen belangen van professional en zorgorganisatie.

Spreek dezelfde taal

De tweede tip die Jessica aan de hand van haar onderzoek geeft is om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde bedoelt. Door de diversiteit aan disciplines binnen een zorgnetwerk spreekt niet iedereen dezelfde taal. Hierdoor kan verwarring ontstaan, waardoor beslissingen lang kunnen duren. Jessica raadt aan om het expliciet te bespreken met de betrokken partijen.

Balans 

Het viel Jessica ook op dat er vaak een slechte balans is tussen efficiëntie en inclusiviteit. Sommige organisaties willen iedereen bij een beslissing betrekken, waardoor het soms maanden duurt. Het is daarom volgens haar belangrijk om een balans te vinden tussen inclusiviteit en slagvaardigheid. Jessica geeft aan dat het belangrijk is om alleen de mensen te betrekken die echt betrokken moeten zijn. 

Reflecteer en leer 

Hoe maak je als netwerk ook na de coronacrisis snelle beslissingen? Jessica geeft het advies om als zorgnetwerk vaker te reflecteren op genomen beslissingen. Kijk hoe ze tot stand zijn gekomen en of de uitkomst was zoals gehoopt. Aan het begin van de coronacrisis werden veel beslissingen heel snel  genomen, maar daarbij verloren sommige organisaties de balans. Sommige belangen werden niet goed afgewogen en werknemers voelde zich niet gehoord. Hierdoor waren sommige beslissingen misschien niet de juiste. “Dat hoort erbij”, zegt Jessica. Ze geeft ook aan om te leren van de minder goede beslissingen om zo samen beter te worden in het maken van keuzes.

Waar wil jij meer over lezen? Laat het ons weten door te mailen naar marketing@teamtelefoon.nl 

Bron: Vilans