Skip to main content

Dat de zorg een keten is, blijkt uit hoe tekorten van de ene zorgsector doorwerken in de andere. Door corona is zichtbaarder dan ooit welke problemen dat geeft. De wijkverpleging worstelt al jaren met een grote uitstroom van personeel en een beperkte aanwas van nieuwe medewerkers. Uit onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt nu ook dat driekwart van de huisartsen een te hoge werkdruk ervaart. Dit is ook weer voelbaar in de wijkverpleging. Wat is de oorzaak hiervan en welke gevolgen heeft dit voor wijkverpleegkundigen? Wij zochten het voor je uit. 

Wat is de oorzaak van de hoge werkdruk?

De grootste boosdoeners achter de hoge werkdruk bij huisartsen zijn inhaalzorg, het wegwerken van ontstane wachtlijsten en de toenemende zorgvraag. Ziekenhuizen draaien op vol vermogen en sturen patiënten sneller naar de huisarts. 

“Wij merken zeker dat huisartsen minder tijd hebben om bij cliënten langs te gaan. Een cliënt had bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde kuur voor een aandoening, zonder resultaat. Pas na aandringen vanuit ons ging de huisarts langs om een beter passende kuur voor te schrijven. We ontvangen signalen van cliënten dat zij zich niet serieus en minder herkend voelen door de huisarts.” – Jolien en Niels, @verpleegkundigenindewijk

Wat merkt de patiënt hiervan?

Patiënten geven vervolgens aan soms weken te moeten wachten om een bezoek aan de eigen huisarts te kunnen brengen. Dit wekt natuurlijk frustratie op, want je wil het liefst zo snel mogelijk geholpen worden. Door uitgestelde operaties hebben ook meer patiënten thuiszorg nodig.

Welke mogelijke oplossingen zijn er?

De eerste stap is om dit probleem zichtbaar te maken. Zo was er vorige maand op het Malieveld in Den Haag een demonstratie waar huisartsen protesteerden tegen de hoge werkdruk door onnodige taken. Volgens de LHV is een voorbeeld hiervan de administratieve lasten. Een oplossing zou zijn om de lasten te verdelen binnen verschillende zorginstellingen en door bij deze samenwerking de druk te verlagen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld al een samenwerking tussen de huisartsen en de GGD wat betreft de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus. Ook wijkverpleegkundige Linda geeft aan dat zij ook af en toe bijspringt en werk uit handen neemt van de huisarts.

Hoe gaat het in z’n werk?

“In overleg met de huisarts ga ik regelmatig op preventief huisbezoek bij patiënten. Van tevoren krijgt ik van de huisarts een lijst mee met de patiënten waar het om gaat en waar ik op moet letten. Het gaat dan om de mentale en fysieke gesteldheid. Kan diegene nog zelf boodschappen doen, de financiën regelen en/of het huis schoonhouden. Naast zelfstandigheid wordt er ook gekeken naar hoe groot het sociale vangnet is van die persoon en hoe het met diegene gaat.” 

Op welke wijze biedt preventie een oplossing voor dit probleem?

Op basis van de inschatting van de wijkverpleegkundige, kan de huisarts een plan van aanpak uitvoeren. Om tijd te besparen, maakt het team van Linda gebruik van TeamTelefoon. Zo hebben zij snel overzicht in de beschikbaarheid van het team. Ook hebben zij altijd alle telefoonnummers bij de hand dankzij de gedeelde contactenlijst. Preventieve zorg heeft volgens Linda op de lange termijn ook voordelen voor de wijkverpleging. “Wanneer je tijdig een alarmerende situatie signaleert, kan je problemen in de toekomst voorkomen. Het is onderdeel van mijn werk om hierop alert te zijn.” 

Meer weten over dit onderwerp? Lees hier het artikel van Skipr.