Skip to main content

Krijg jij te maken met de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging? Dan is dit dossier handig om te lezen. Dit dossier is interessant als je een globaler overzicht wilt krijgen over de effectiviteit van de geleverde zorg die je als team aanbiedt. Een betere samenwerking tussen collega’s, gemeenten en zorgverzekeraars wilt creëren. Meer ruimte voor het professionele inzicht van wijkverpleegkundigen wenst. Af wilt stappen van het uurtje factuurtje. Meer wilt leren over het gebruik van cliëntprofielen en de gecontracteerde zorg die daar bij komt kijken.

De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging is een experiment dat loopt van begin 2022 tot 2027. Het doel achter dit experiment is om de lopende problemen, zoals vergrijzing en de knellende arbeidsmarkt tegen te gaan. In dit dossier bespreken we alle mogelijkheden van de regeling en helpen we jou te bepalen wat deze nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging voor jou betekent.