Skip to main content

Veel organisaties willen graag samen de ongeplande zorg organiseren. Dit is ongeplande acute zorg dat voornamelijk in de avond, nacht en weekenden voorkomt. Hoe organiseer je samen de ongeplande zorg? In de praktijk blijkt dit lastig, omdat er veel vraagstukken bij komen kijken.

De noodzaak is er om als sector en collega’s in één regio de spoedzorg zo goed mogelijk te organiseren. Mensen worden ouder, blijven langer thuis wonen en ontvangen daar hun zorg. Tegelijkertijd hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een andere en slimmere aanpak.

Door samen te werken, kunnen zorgorganisaties de kwaliteit en continuïteit van de zorg waarborgen en tegelijkertijd letten op de centjes. Hierdoor blijft de ongeplande zorg beschikbaar en betaalbaar voor cliënten.

Dossier ongeplande zorg

In dit dossier hebben we de belangrijkste informatie over het samen organiseren van de ongeplande zorg verzameld. Deze informatie kan jou helpen om dit voor jouw zorgorganisatie ook mogelijk te maken.

In de praktijk is samen de ongeplande zorg organiseren lastig, omdat er veel vraagstukken bij komen kijken. Ongeplande zorg moet altijd beschikbaar zijn en binnen een half uur geleverd worden. Maar hoeveel zorgprofessionals moeten er beschikbaar zijn? Is er überhaupt genoeg gekwalificeerd personeel? Hoeveel geld moet ervoor worden uitgetrokken? Hoe wordt de woningtoelating geregeld? Hoe krijgen zorgprofessionals toegang tot cliëntendossiers van andere zorgorganisaties?

In dit dossier delen we waardevolle inzichten en tips over:

  • Hoe je een zorgteam gaat samenstellen
  • Hoe de financiering tot stand komt
  • Hoe je toegang tot informatie kunt regelen