Skip to main content

Door weer en wind zien we ze gaan, op weg naar hun cliënten. Vraag jij je ook weleens af hoe het leven van een wijkverpleegkundige eruitziet? Wij wel! We maken graag een praatje met zorgverleners. Of we lopen een dienst mee. Zo krijgen wij een goed beeld van de werkprocessen in de zorg. Wat wij leren, passen we weer toe om TeamTelefoon te optimaliseren.

Deze week gingen we in gesprek met wijkverpleegkundige en zorginfluencer Linda de Valk. Zij is 27 jaar, woont in Overvecht en werkt al ruim vier jaar met plezier bij Zorgwacht.

Waarom ben je in de zorg gaan werken?

Linda kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de zorg, omdat haar oma ziek werd en een lange periode 24 uur per dag zorg nodig had. “Ik herinner me dat er toen veel zorgverleners bij haar over de vloer kwamen. Doordat ik dit van dichtbij meemaakte, kreeg ik veel bewondering voor deze zorgprofessionals. Tegelijkertijd gaf het mij een inkijkje in hun werkzaamheden.” Dit inspireerde Linda om te starten met de opleiding HBO-Verpleegkunde. Terugkijkend is zij nog steeds blij met deze keuze. “Ik vind het heel fijn om voor mensen te zorgen en van betekenis te kunnen zijn. Je draagt echt een steentje bij aan hoe de cliënten zich op dagelijkse basis voelen. Dat is heel bijzonder.”

Waarom heb je gekozen voor wijkzorg?

“Toen ik begon met mijn studie, had ik het idee dat je als verpleegkundige vrijwel automatisch in een ziekenhuis gaat werken. Afgezien van wat ik in mijn privésituatie had meegemaakt, wist ik vrij weinig over andere werkomgevingen, zoals wijkzorg. Dat is eigenlijk heel jammer, want in veel opzichten biedt werken in de wijkverpleging meer uitdaging dan een baan in het ziekenhuis”.

Wat maakt jouw baan zo uitdagend?

In het zelforganiserende wijkteam van Zorgwacht, waar ze momenteel werkzaam is, krijgt Linda veel vrijheid. Het team bestaat uit ongeveer vijftien zorgverleners, waarvan drie wijkverpleegkundigen en een leidinggevende. Omdat het team relatief klein is, zijn de lijnen kort. “In een klein team krijg je enerzijds veel verantwoordelijkheid en anderzijds veel vrijheid om zelf keuzes te maken. In het begin moet je leren daarmee om te gaan, maar inmiddels zou ik niet anders meer willen.” 

Wat is voor jou het grootste verschil?

“Bij een baan in het ziekenhuis werk je in het verlengde van een arts. Er is een standaard protocol voor een patiënt waar je je aan moet houden. Bij wijkzorg daarentegen, kun je meer maatwerk bieden en word je uitgedaagd creatief te zijn. Er is ook veel ruimte voor je eigen ontwikkeling. Het werk zelf is daarnaast heel afwisselend en uitdagend. Geen dag is hetzelfde. Er is nooit een kant-en-klare oplossing, omdat elke situatie en elke cliënt anders is. Dat maakt het zo leuk.”

Hoe werk je samen in een zelforganiserend team?

Linda geeft aan dat het juist in een zelforganiserend zorgteam heel belangrijk is om duidelijk uit te spreken wat je nodig hebt om je werk goed uit te kunnen oefenen. “Ik heb echt geleerd om op mezelf te vertrouwen, mijn grenzen aan te geven en goed te communiceren.” Een zelforganiserend team heeft ook andere voordelen. Zo voelt het hele wijkteam een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van al hun cliënten. Hierbij is de wijkverpleegkundige de eindverantwoordelijke voor het hele zorgproces. 

Hoe houd jij je collega’s op de hoogte van wat er speelt?

“Als team overleggen we veel met elkaar. We proberen kritisch te zijn bij alle keuzes die we maken en daarbij denken we goed na over de gevolgen. Niet alleen voor die specifieke cliënt, maar voor alle cliënten. We moeten onze tijd en aandacht immers over verschillende cliënten verdelen.”

Hoe verdelen jullie de werkzaamheden?

Het wijkteam van Zorgwacht waar Linda werkt, heeft zo’n zeventig cliënten. De zorgmomenten aan de cliënten zijn verschillend. De ene cliënt heeft alleen hulp nodig bij het toedienen van oogdruppels terwijl de ander bij het douchen aankleden ondersteuning nodig heeft. Zorgwacht stuurt erop dat een cliënt zoveel mogelijk een EVV’er (Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige) heeft. Dit is in principe het eerste aanspreekpunt. “Wanneer de cliënt steeds dezelfde persoon ziet, geeft dit een veilig gevoel en is het makkelijker om een persoonlijke band op te bouwen. Je leert die persoon en diens thuissituatie goed kennen. Dat biedt de mogelijkheid om de eerste signalen op te vangen. Die signalen zou je zonder intensief contact mogelijk over het hoofd zien.” Ook onderling houdt het team elkaar goed op de hoogte. 

Hoe zorgt jouw team voor goede bereikbaarheid?

Voorheen werkte het team van Linda nog met één telefoon die onderling werd doorgegeven. Ook beschikte niet iedereen over een zakelijk toestel, waardoor zij ook buiten werktijd telefoontjes ontvingen op hun privé telefoon. “De TeamTelefoon app is voor ons team een goede aanvulling om onze bereikbaarheid te organiseren. Nu regelen we zelf makkelijk onze beschikbaarheid en worden we nooit meer gestoord in onze vrije tijd. De app is heel flexibel en laagdrempelig. Naast de bereikbaarheidsdiensten, maak ik zelf ook veel gebruik van de voicemailfunctie. Deze functie is met name handig als je even niet op kan nemen. De cliënt laat een berichtje achter zodat je weet waar het over gaat voordat je terugbelt.” 

Wat doe je nog meer naast je werk bij Zorgwacht?

Naast haar werk als wijkverpleegkundige bij Zorgwacht, maakt Linda zich ook hard om het werken in de zorg meer onder de aandacht te brengen bij jongeren. Sinds twee jaar is ze betrokken bij verschillende zorginitiatieven. Denk aan JongRAAT (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten), V&VN Jong Professionals en Ambassadeurs van de Zorg. Linda praat mee over tekorten in de zorg, het behoud van medewerkers en het werven van nieuw personeel. Ze draagt een steentje bij aan de profilering, belangenbehartiging en imagoverbetering van de zorg. Dit doet ze onder andere door voorlichting te geven op middelbare scholen. Ook mag Linda zichzelf ‘zorginfluencer’ noemen. 

Wat houdt jouw werk als zorginfluencer in?

Voordat Linda zich aansloot bij Ambassadeur van de zorg, was ze niet actief op Instagram en Facebook. “Ik zag het nut er niet zo van in, maar Ambassadeur van de zorg heeft mij doen inzien dat je ook op eigen kracht een groot bereik kunt hebben. Ik houd van mijn werk en ik vind het leuk om erover te vertellen. Waarom zou ik dat dan niet delen?” Inmiddels deelt Linda dagelijks video’s en foto’s uit de praktijk. “Door te vertellen over mijn werkzaamheden, hoop ik dat er meer mensen kiezen voor een baan in de zorg. Hierbij let ik altijd wel goed op wat ik wel en niet deel. Soms is het lastig om een grens te trekken: wat kan wel en wat niet? Ik ben hier heel bewust mee bezig en vraag altijd van tevoren toestemming voordat ik beeldmateriaal deel waar anderen herkenbaar op te zien zijn.”

 Vond je dit leuk om te lezen? Volg Linda op Instagram of lees een van onze andere interviews, bijvoorbeeld het artikel waar wij in gesprek gaan met Lidwien