Skip to main content

Veel organisaties willen graag samen de ongeplande zorg organiseren. Dit is ongeplande acute zorg dat voornamelijk in de avond, nacht en weekenden voorkomt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat zorgprofessionals zo efficiënt mogelijk werken. Spoedzorg laat zich alleen moeilijk sturen en organiseren. In dit artikel delen we waardevolle inzichten en tips om de ongeplande zorg vanuit meerdere organisaties samen te regelen.

Het samenstellen van een team

Wanneer organisaties samenwerken om de ongeplande zorg te leveren, zijn er verschillende manieren waarop teams worden samengesteld. Een veelvoorkomende manier is om een vast team samen te stellen met goed ingewerkte medewerkers. Deze vaste medewerkers blijven in dienst bij hun eigen organisatie. Deze werkwijze zorgt voor een flexibele inzet van personeel en stelt de samenwerkende zorgorganisaties in staat om te profiteren van de expertise van vaste medewerkers. 

Het aantal teamleden dat nodig is om efficiënt te kunnen samenwerken, ligt aan de grootte van het zorggebied. Als je gaat samenwerken met andere zorgorganisaties wordt het zorggebied vaak groter, maar overlappende werkgebieden kunnen bijvoorbeeld worden geschrapt waardoor minder zorgprofessionals tegelijk hoeven te werken. Daarnaast kan het handig zijn om een flexibele schil van ingewerkte zzp’ers te hebben die het vaste team aanvullen. Op deze manier heb je altijd iemand klaarstaan die weet wat er moet gebeuren als een vast teamlid tijdelijk onbeschikbaar is.

Opleiding en training

Tijdens het samenstellen van een zorgteam moet er ook gekeken worden naar de juiste opleidingen en trainingen. De aanwezigheid van goed opgeleid personeel is namelijk van groot belang voor de ongeplande zorg, aangezien niet elke zorgprofessional elke handeling mag uitvoeren. Voor het samen organiseren van de ongeplande zorg kun je als eerste nadenken over het inzetten van verzorgenden met specialistische verpleegkundigen als slaapwacht. Je kunt ook starten met een grondige training voor iedereen, specifiek gericht op de ongeplande zorg. In sommige gevallen kun je de ongeplande zorg zo organiseren dat verpleegkundigen in de nacht ook verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van specialistische teams. Op dit gebied moet er dan ook training gegeven worden, zodat die kennis en kunde altijd actueel is.

Het kan voorkomen dat er ook een triagist beschikbaar is op de achtergrond, omdat er een zorgcentrale aanwezig is. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de verpleegkundigen snel kunnen schakelen en de juiste beslissingen kunnen nemen. Het kan handig zijn om jouw team op te leiden in triage, zeker bij verzoeken van derde partijen die gebruik willen maken van jouw nachtzorgteam. Denk wel na of aanvullende training misschien nodig is voor deze verzoeken. 

Let op!

Als twee of meerdere zorgorganisaties gaan samenwerken om de ongeplande zorg te organiseren, moet er van alles gebeuren. Vooral in het begin van dit proces zal veel op papier beschreven worden. Maar wat op papier staat, hoeft niet overeen te komen met hoe jouw samengestelde team te werk zal gaan. Iedereen heeft namelijk een eigen manier van werken en het mag niet onderschat worden hoe iedereen omgaat met de casuïstiek. Schenk daarom veel aandacht aan culturele en samenwerkingsverschillen, zodat iedereen zich betrokken voelt bij het proces. Dit is vooral belangrijk als je gaat samenwerken met meer dan twee zorgorganisaties. 

Dit artikel is deel één van een driedelige reeks over hoe je het beste samen de ongeplande zorg kan organiseren. In de volgende twee delen bespreken we de verdeling van de kosten en opbrengsten en hoe iedereen toegang kan krijgen tot de benodigde informatie. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe artikelen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op social media. 

Expert webinar terugkijken: Hoe organiseer je samen de ongeplande zorg?

In onze expert sessie op 14 februari spraken we in een webinar over de ongeplande zorg. Het was een gezamenlijke zoektocht naar de oplossingen voor de problemen waar zorgorganisaties tegenaan lopen. Je kunt het webinar terugkijken.