Skip to main content

Veel organisaties willen samenwerken om de avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg) te organiseren of zijn daar al mee begonnen. Spoedzorg laat zich alleen moeilijk sturen. Zorgorganisaties die samenwerken lopen dan ook vaak tegen vraagstukken aan, zoals gegevensuitwisseling en de bereikbaarheid van het organisatieoverstijgende team. In dit artikel delen we waardevolle inzichten en tips om de ongeplande zorg met meerdere organisaties samen te regelen. Ook laten we zien op welke manier TeamTelefoon bijdraagt aan het beter organiseren van de ANW-zorg. 

Hoe regel je de gegevensuitwisseling?

De perfecte oplossing voor gegevensuitwisseling in de thuiszorg is dat er één geïntegreerd platform wordt gecreëerd, waarop alle zorgorganisaties de belangrijkste informatie met elkaar delen. Hierdoor hoef je andere zorgorganisaties geen toegang te geven tot het volledige dossier van een cliënt, maar stel je alleen de informatie beschikbaar die noodzakelijk is op het moment van een alarmering. Momenteel werkt de Nuts community aan de ontwikkeling van een standaard voor gegevensuitwisseling.

Bij bestaande samenwerkingen tussen zorgorganisaties wordt er vaak voor gekozen om één van de betrokkenen te machtigen. Deze persoon heeft dan het recht om cliëntendossiers te openen wanneer dat nodig is. Deze aanpak werkt vrij goed wanneer er niet al te veel oproepen tegelijk binnenkomen. In gevallen waarin er standaard sprake is van een groot aantal oproepen, met name in grote regio’s of dichtbevolkte gebieden, is het vaak onpraktisch om ter plekke dossiers te openen. In dergelijke situaties kan worden overeengekomen dat medewerkers aan het begin van hun dienst altijd toegang krijgen tot alle cliëntendossiers van deelnemende partijen.

Organisatieoverstijgend bereikbaar met TeamTelefoon

De organisatie van onplanbare zorg verloopt nu vaak nog volgens oude structuren. In een regio of stad zijn verschillende zorgorganisaties actief, waarbij overlap zit tussen de routes die gereden worden. In figuur 1 zijn bijvoorbeeld vier zorgorganisaties actief in één regio. Elke zorgorganisatie is verantwoordelijk voor het behandelen van de meldingen van hun eigen cliënten. Dat betekent dat alle vier de zorgorganisaties los van elkaar een zorgprofessional moeten vrijspelen voor de bereikbaarheidsdienst. Daarnaast heeft elke zorgorganisatie zijn eigen systeem, wat de communicatie tussen teams van verschillende organisaties belemmert. Het zou dus beter zijn als partners in een samenwerkingsverband allemaal met één systeem werken.

Samenwerkingsverbanden die de ANW-zorg samen organiseren, kunnen ervoor kiezen om TeamTelefoon te gebruiken. Binnen TeamTelefoon kunnen zij samen een organisatieoverstijgend team aanmaken. Teamleden van verschillende organisaties zetten zichzelf dan op bereikbaar op het moment dat zij beschikbaar zijn om de onplanbare zorgvraag op te pakken. In figuur 2 zijn de zorgprofessionals van de verschillende zorgorganisaties uit het voorbeeld hierboven toegevoegd aan één organisatieoverstijgend team. Zo komen meldingen en telefoontjes direct terecht bij de zorgprofessional die bereikbaar én in de buurt is, ongeacht bij welke zorgorganisatie deze professional werkzaam is. 

Koppelen met de zorgcentrale

Een veelvoorkomend probleem onder zorgorganisaties die ANW-zorg leveren, is dat zorgprofessionals hun auto aan de kant van de weg moeten zetten wanneer een oproep vanuit de zorgcentrale binnenkomt. Niet alleen de casus wordt telefonisch uitgelegd, maar ook het doorgeven van cliëntgegevens zoals het adres gaat mondeling. Dit is foutgevoelig en kost een hoop tijd. Door te koppelen met de zorgcentrale, kan tijdens een alarmering ook een digitaal bericht worden verstuurd met de gegevens van de cliënt. Hierdoor hoef je de gegevens van de cliënt niet meer mondeling te bespreken en zelf te noteren. Zo hoeft de zorgprofessional zijn of haar handen niet vrij te maken bij een inkomende oproep en kan tijd worden bespaard.

Wil je meer weten over samenwerken voor de ANW-zorg? Kijk dan ons webinar over de ongeplande zorg terug. In dit webinar bespreken Annemijn Goeree van Spoedzorg Rotterdam,  Monique Hartong van Vivium Zorggroep en Simone Mons van Thebe hoe zij het opzetten van samenwerkingsverbanden hebben aangepakt.