Skip to main content

4.396 65-plussers overleden in 2018 na een accidentele val. Dit komt neer op ongeveer twaalf doden per dag. Dat is een stijging van 12,5% ten opzichte van 2017 en bijna 17% ten opzichte van 2016. (CBS, 2019) Het is een groot en toenemend probleem binnen de ouderenzorg. Dit komt mede doordat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen. Er wordt dan ook continu naar nieuwe oplossingen gezocht om het aantal gewonden en doden na een val zoveel mogelijk te beperken. 

Thuiszorg

In het artikel ‘In dit land kan zoiets eigenlijk niet’ wezen wij er al eerder op, ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Dit komt door de vergrijzing, bezuinigingen en een tekort aan bedden en werknemers. Alleen slecht ter been zijn is niet genoeg om een bed te bemachtigen in een tehuis. Hierdoor zijn veel ouderen aangewezen op de thuiszorg of mantelzorg. In de thuiszorg zijn lichamelijke gezondheidsproblemen de grootste oorzaak van valincidenten bij ouderen. Logischerwijs vallen zij het vaakst tijdens het lopen of staan zonder hulpmiddel. Er zijn verschillende hulpmiddelen om te proberen het vallen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Hulpmiddelen

Allereerst is het handig om op plekken als het toilet en de badkamer beugels op te hangen. Voornamelijk in de badkamer kan dit veel steun geven als de vloer nat is na het douchen. Ook een antislipmat neerleggen kan een verschil maken. Verder is de aanschaf van een binnenhuis rollator een mogelijkheid. Deze kan steun bieden tijdens het bewegen door het huis. Daarbij heeft de rollator een dienblad voorop zitten, zodat ook een kopje koffie veilig van de keuken naar de tafel gebracht kan worden. 

Heupairbags

Naast hulpmiddelen die het vallen moeten voorkomen, zijn er ook middelen die het vallen kunnen verzachten. Zo heeft het bedrijf Wolk de heupairbag ontwikkeld. De heupairbag kan onder de kleding gedragen worden en detecteert een val vroegtijdig. Hierdoor zal de airbag op tijd vollopen met lucht en wordt de val verzacht. Ook kan er bij een val een alarmsignaal naar een persoon naar keuze gestuurd worden.  

Alarm

Naast deze hulpmiddelen wordt er tegenwoordig ook steeds meer gebruik gemaakt van alarmen en sensoren. Zo is er de personenalarmering. Dit is een knop die men in en rondom het huis altijd draagt, bijvoorbeeld om de pols. Deze knop staat in contact met een apparaat die is aangesloten op de telefoonlijn. Als er iets gebeurt, zoals een val, kan de persoon op de knop drukken en wordt er een signaal afgegeven naar het apparaat. Deze zal dan contact leggen met een alarmcentrale en vanwege de aansluiting op de telefoonlijn kan er gecommuniceerd worden tussen de persoon en de centrale. Indien nodig kan er daarna hulp gestuurd worden of wordt de familie of buren ingeschakeld. 

Sensor

Er kan ook gekozen worden voor sensoring hulpmiddelen. Dat zijn 5 of 7 apparaatjes, afhankelijk van de grootte van het huis, die op verschillende plekken door het huis hangen en gespecialiseerd zijn in het detecteren van bewegingen of juist geen bewegingen. Zo zenden ze bijvoorbeeld automatisch een alarmsignaal uit als er inactiviteit wordt gesignaleerd, zoals na een val of als de persoon niet terugkeert uit de badkamer. Ook deze apparaatjes zullen dan alarmsignalen sturen naar familie, buren, mantelzorgers of medische professionals. 

Er zijn tegenwoordig dus veel hulpmiddelen om het vallen te voorkomen of te verzachten. Ook zijn er met nieuwe technologieën mogelijkheden om na een val alarmsignalen te versturen of zelfs automatisch een val te herkennen. Al deze ontwikkelingen moeten er aan bij gaan dragen dat het aantal dodelijke valincidenten snel gaat dalen.

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.