Skip to main content

Het is algemeen bekend, de Nederlandse bevolking vergrijst. Uit de studie ‘Zorgen om morgen’ van het Centraal Planbureau bleek dat dit gedurende de komende jaren voor grote problemen zal zorgen. Wanneer de sociale voorzieningen onveranderd blijven en er geen aanvullend beleid wordt ingevoerd, ontstaat er vanaf 2025 een jaarlijks overheidstekort van 16 miljard euro. 

Grijze druk

De vergrijzing snijdt aan twee kanten van de overheidsbegroting. Aan de ene kant stijgen de uitgaven vanwege hogere zorgkosten en meer AOW-uitkeringen. 

AOW door de jaren heen:

  • 1957; 1 AOW’er op 6.3 werkenden
  • 2020; 1 AOW’er op 3.4 werkenden
  • 2060; 1 AOW’er op 2.8 werkenden (verwachting)

Figuur 1 laat de ontwikkeling van de grijze druk zien. Dit is door het CBS gedefinieerd als het aantal 65-plussers als percentage van het aantal 20 tot 64-jarigen.

 

Figuur 1: De ontwikkeling van de grijze druk (Bron: CBP Vergrijzingsstudie ‘Zorgen om morgen’)

Kosten lopen op

Het aantal werkenden in Nederland daalt gestaag. Dit zorgt voor een daling in de belastinginkomsten voor de overheid. Figuur 2 laat zien dat de overheid per saldo meer besteedt aan jongeren en ouderen dan dat zij aan belasting betalen, terwijl werkenden juist meer betalen dan dat zij terugkrijgen. 

Figuur 2: het leeftijdsprofiel van netto profijt overheid (Bron: CBP Vergrijzingsstudie ‘Zorgen om morgen’)

Slecht vooruitzicht

Uit het onderzoek van het CPB blijkt dat als de overheid niet met een oplossing komt, de staatsschuld na 2040 snel zal oplopen. Toekomstige generaties kunnen dan niet meer van dezelfde overheidsvoorzieningen profiteren als de mensen nu. Dit toekomstbeeld vraagt om structurele veranderingen vanuit de overheid. Zo moeten er vragen gesteld worden over bezuinigingen, het verhogen van de belastingen, de verdeling van de lasten tussen lage en hoge inkomens, en de verdeling van de lasten tussen jongeren en ouderen.

Wat denkt TeamTelefoon?

Wij denken dat vragen over de eerder genoemde zaken ons geen concrete oplossing zal bieden. Ouder worden we allemaal, maar hoe gaan we structureel meer ouderen van zorg voorzien? Innovatie. Innovatieve oplossingen kunnen kosten besparen door efficiënter te werk te gaan. Verder helpen sommige oplossingen ouderen om zelfstandig kleine handelingen te verrichten, zonder dat er altijd een zorgverlener bij is. Door zulke innovaties wordt de werkdruk gelijktijdig verlicht voor de al zwaar beladen zorgsector, een win-win in ons optiek.

Bij TeamTelefoon zijn wij gedreven om de zorg te verbeteren. Meer weten over TeamTelefoon? Bekijk dan onze productpagina.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.