Skip to main content

Door het gebruik van TeamTelefoon gaat de bereikbaarheid van zorgmedewerkers er enorm op vooruit. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Dat vertelt Kim Pelle. Zij is begeleider en plaatsingsfunctionaris bij De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV). ‘Onze communicatie, zowel onderling als met cliënten, is enorm verbeterd.’

‘We bieden bij RIBW AVV specialistische thuisbegeleiding aan mensen met een zorgvraag en een psychiatrische of psychosociale kwetsbaarheid. Hierbij kun je denken aan mensen met psychotische klachten, persoonlijkheidsproblematiek of mensen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast begeleiden we mensen vanuit een justitieel kader, die via de rechter te horen hebben gekregen dat ze begeleiding zullen ontvangen.’

Omslachtige semafoon verleden tijd

‘Tijdens onze bereikbaarheidsdiensten, bedoeld voor crisissituaties, maken we sinds juni gebruik van TeamTelefoon. Daarvoor droegen we een semafoon, een soort pieper, bij ons. Heel omslachtig, omdat cliënten hun eigen telefoonnummers moesten achterlaten, waarop we hen vervolgens konden terugbellen. Dat kostte veel tijd. Als cliënten hun eigen telefoonnummer niet wisten of onvolledig doorgaven, kwam het voor dat zij op een telefoontje zaten te wachten, maar niet altijd werden teruggebeld. Nu hoeven ze alleen maar te bellen en als ik niet opneem, kunnen ze een bericht inspreken. Ik kan zien wie er belt, maar ook wie er heeft gebeld en hoe vaak, en welke collega toen heeft opgenomen. Dat vind ik heel prettig. Onze communicatie, zowel onderling als met cliënten, is enorm verbeterd.’

Twee euro

‘Ik heb samen met een collega een dame begeleid van eind zestig met een persoonlijkheidsproblematiek en licht verstandelijke beperking. We deden samen boodschappen en onderhielden het contact met de huisarts en haar familie. Maar we waren ook bezig om ervoor te zorgen dat ze andere instellingen, zoals de gemeente, minder vaak lastigviel aangezien ze heel vaak belde. Ook onze bereikbare dienst, soms wel tien keer per shift. Ik herinner me dat toen ik nog thuis woonde en met de semafoon werkte, ze het hele huis wakker piepte. Ze begreep niet goed hoe het werkte, dus ze bleef maar bellen. Omdat ze zich eenzaam voelde of niet kon slapen, maar daar is onze bereikbaarheidsdienst niet voor bedoeld. Bij een collega ging een keer midden in de nacht de semafoon af omdat een cliënt wilde vertellen dat ze de dag ervoor twee euro was kwijtgeraakt.’ 

Crisis?

‘Doordat we TeamTelefoon gebruiken, kunnen we zelf de bereikbaarheid bepalen en wie wanneer welk telefoontje oppakt. We gebruiken de telefoon echt alleen voor crisisgevallen, alhoewel dat door cliënten soms anders wordt geïnterpreteerd dan door ons. Het is de bedoeling dat ze in eerste instantie contact opnemen met hun eigen begeleider; de bereikbaarheidsdienst is er voor als een begeleider niet opneemt en het probleem niet kan wachten. Ook de crisisdienst en politie hebben ons nummer, zodat ze ons te allen tijde kunnen bereiken. Zo ging één van onze bewoners ’s avonds en ’s nachts nog weleens in haar pyjama de straat op. Mijn collega werd door de politie gebeld, die haar naar huis had gebracht. Ik was achterwacht en ving samen met mijn collega de bewoner op. Omdat ze zichzelf had verwond, brachten we haar naar de eerste hulp. Maar het gebeurt sporadisch dat ik de deur uit moet, meestal kan ik cliënten telefonisch helpen. Daarom is het zo belangrijk dat we goed en snel bereikbaar zijn, op een gebruiksvriendelijke manier, voor zowel onszelf als onze cliënten.’

Bij TeamTelefoon zijn wij gedreven om de zorg te verbeteren. Meer weten over TeamTelefoon? Bekijk dan onze productpagina.

Dossier: de klant vertelt - Zorggroep Amaris

Ben jij benieuwd hoe Zorggroep Amaris samen met TeamTelefoon hun telefonische bereikbaarheid hebben verbeterd, wat hun ervaringen zijn en welk resultaat ze in korte tijd bereikt hebben? Zes betrokken mensen van Zorggroep Amaris vertellen hierover in een dossier dat jij kan aanvragen.

Dossier aanvragen