Skip to main content

In de snel evoluerende wereld van de gezondheidszorg neemt artificiële intelligentie (AI) een steeds prominentere rol in. Met de belofte van verbeterde efficiëntie, nauwkeurige diagnoses en gepersonaliseerde zorg, heeft AI het potentieel om de kwaliteit van leven voor patiënten te verbeteren en zorgprofessionals te ondersteunen. Net als bij elke stap voorwaarts in technologie, zijn er voor- en tegenstanders. Daarom is het belangrijk om de voordelen en valkuilen in ons achterhoofd te houden. In dit artikel bespreken we de onrust onder zorgprofessionals over het gebruik van AI en een kijkje naar de mogelijkheden en struikelblokken van AI in de VVT-sector. 

Wantrouwen en onbekendheid

Het onbekende karakter van AI-algoritmen en de complexiteit van de technologie leiden tot aarzelingen en zorgen bij zorgverleners. Cliënten vertrouwen op zorgprofessionals om de juiste beslissingen en handelingen uit te voeren. Bij het gebruik van AI moeten cliënten vertrouwen hebben in artificiële intelligentie. Zorgprofessionals geven dus eigenlijk een stukje vertrouwen uit handen. Bovendien is het vertrouwen in AI-systemen een wereldwijde uitdaging die zeker niet beperkt blijft tot de gezondheidszorg. 

In de zorgsector hoor je vaak kreten als: ‘zorg is mensenwerk’ en ‘zorg laat zich niet vangen in nullen en enen’. Andere zorgprofessionals maken zich zorgen over de eenzaamheid die op zou kunnen spelen bij cliënten als AI bepaalde zorgtaken overneemt. Voor sommige cliënten vormt het zorgmoment met zorgprofessionals vaak het enige sociale contactmoment gedurende de dag. Ook kun je je afvragen of artificiële intelligentie wel betrouwbaar en accuraat genoeg is om beslissingen te nemen over de gezondheid van cliënten. Deze twijfels vertalen zich vaak in weerstand tegen het gebruik van AI in de gezondheidszorg. 

Grote tekorten in de zorg

Toch kan AI het grote tekort in de zorg een beetje verlichten door bepaalde zorgtaken over te nemen. Hoewel alle branches in de zorg te maken hebben met grote personeelstekorten, stijgt de VVT-sector er ver bovenuit. Branchevereniging ActiZ oppert verandering om te voorkomen dat de zorg voor ouderen in Nederland nog verder in de knel komt. Artificiële intelligentie zou dus uitkomst kunnen bieden.

Bij sommige huisartsenpraktijken gebruiken ze al een AI-chatbot die 24 uur per dag aanspreekbaar is voor cliënten. De chatbot vraagt mensen naar hun klachten die gedetailleerd in het systeem worden gezet. Dit scheelt de assistenten veel tijd, waardoor zij andere taken kan uitvoeren. Op deze manier wordt de bestaande capaciteit dus veel beter benut. 

Voordelen van AI in de zorg

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) kan meerdere voordelen voor de VVT-sector bieden. Ten eerste kan artificiële intelligentie routinetaken automatiseren, zoals het monitoren van vitale functies en het bijhouden van medicatie. Dit bespaart zorgverleners kostbare tijd waardoor ze zich kunnen concentreren op directe zorg en interactie met cliënten. Daarnaast identificeert artificiële intelligentie trends en patronen in grote hoeveelheden cliëntgegevens, waardoor zorgverleners vroegtijdig kunnen anticiperen op gezondheidsproblemen en proactieve maatregelen kunnen nemen. Verder kunnen door AI-aangedreven analyses worden aangepast aan de individuele behoeften van elke cliënt, wat leidt tot meer doelgerichte en effectieve zorgverlening. 

Uitdagingen van AI in de zorg

Het gebruik van technologische ontwikkelingen brengt ook valkuilen met zich mee. De meest voor de hand liggende is natuurlijk de privacy en gegevensbeveiliging. Het is fijn als AI ons kan helpen door gegevens te analyseren, maar het is van cruciaal belang dat cliëntgegevens veilig worden opgeslagen. Hiervoor zijn strenge beveiligingsmaatregelen nodig. Een ander probleem is de vooroordelen en onnauwkeurigheid van artificiële intelligentie. AI-systemen zijn zo goed als de gegevens waarmee ze zijn getraind. Als deze gegevens vertekend of onvolledig zijn, kunnen AI-systemen vooroordelen vertonen en onnauwkeurige aanbevelingen doen. AI-beslissingen kunnen dus levens beïnvloeden, daarom is het gebruik van AI uitdrukkelijk bestemd als ondersteuning van de zorgprofessional. De uiteindelijke beslissing blijft bij de zorgprofessional. 

De weg vooruit

De toekomst van AI in de thuiszorg en verpleeghuizen biedt kansen om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren en zorgprofessionals te ondersteunen. Om optimaal gebruik te maken van AI in de VVT-sector, moeten zorginstellingen en professionals zorgvuldig afgewogen keuzes maken. Deze keuzes gaan over training en educatie van zorgprofessionals, gegevenskwaliteit, privacy, monitoring en verbetering. 

Terwijl we de potentie van AI verkennen om de last van zorgprofessionals te verlichten, mogen we nooit vergeten dat elke verandering, hoe positief ook, zijn schaduw werpt. Het behoud van menselijke connectie mag niet opgeofferd worden op het altaar van technologische vooruitgang.


Wil je meer weten over AI in de zorg? We hebben ook een artikel geschreven over het gebruik van ChatGPT in de zorg. Daarnaast schrijven we ook regelmatig over het gebruiken van E-health en hebben hier een pagina aan gewijd. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons op social media.