Skip to main content

In Nederland staan we voor een groeiende uitdaging in de zorgsector. Terwijl de vergrijzing toeneemt en de roep om meer preventieve zorg en zorg aan huis luider wordt, is ook de arbeidsmarkt in de zorg in beweging. Het aantal mensen dat in deze sector gaat werken blijft stijgen maar tegelijkertijd neemt ook de uitstroom van ervaren professionals toe. In dit artikel gaan we dieper in op de cijfers en de complexe situatie waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd.

Instroom stijgt, maar niet snel genoeg

Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er een positieve noot te vinden in de cijfers van het aantal instromers in de zorgsector. In 2022 startten maar liefst 175.000 nieuwe werknemers in de zorg, de hoogste instroom sinds eind 2010. Het gaat hierbij om recent afgestudeerde zorgprofessionals, herintreders die na een periode buiten de zorg terugkeren en zij-instromers, die na hun 25e starten in de zorg en welzijn.

De toenemende instroom is een welkome trend, gezien de alsmaar toenemende tekorten aan zorgpersoneel. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking betekent dat er meer ouderen zijn die zorg en ondersteuning nodig hebben. Ook is de vraag naar zorg complexer geworden. Preventieve zorg en langer zelfstandig thuis wonen zijn speerpunten geworden in het gezondheidsbeleid.

Uitstroom op recordniveau

Tegenover deze stijgende instroom staat ook een toenemende uitstroom van ervaren professionals. Het CBS meldt dat in 2022 een recordaantal van 155.000 mensen de zorgsector verliet. Dit omvat zowel werknemers die met pensioen gingen als werknemers die om andere redenen de sector verlieten. Een groot deel van deze uitstroom bestaat uit jongere werknemers. Sommige van hen, zoals degenen die tijdens de coronacrisis in test- en vaccinatielocaties werkten, zijn mogelijk naar andere sectoren vertrokken. Een klein deel van de uitstromers heeft de overstap gemaakt van vaste werknemer naar zzp’er. 

Druk op bestaande zorgmedewerkers

De groeiende uitstroom en de hoge vraag naar zorgpersoneel zetten extra druk op degenen die in de zorg blijven werken. Een te hoge werkdruk is een terugkerend probleem, maar opmerkelijk is dat ondanks deze uitdagingen de tevredenheid onder zorgmedewerkers stabiel blijft, volgens een artikel van de NOS. Mensen die in de zorg werken, halen veel voldoening uit hun werk, ondanks de lasten die zij ervaren. Een van de redenen voor de uitstroom is de aantrekkingskracht van andere sectoren, waar soms vergelijkbare of zelfs hogere lonen worden geboden voor minder veeleisend werk. 

Toekomstige uitdagingen

Hoewel er momenteel meer instromers dan uitstromers zijn, moet er iets veranderen om de groeiende behoefte aan zorgpersoneel aan te pakken. De vergrijzing in Nederland zal de komende jaren blijven toenemen en het aantal ouderen dat langer thuis wil blijven wonen, zal ook stijgen. Het is van cruciaal belang dat de overheid, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen gezamenlijk strategieën ontwikkelen om de instroom te stimuleren en de uitstroom te beperken. Het behouden van ervaren zorgprofessionals is net zo belangrijk als het aantrekken van nieuw talent. Het is van groot belang dat zorgmedewerkers zich gewaardeerd voelen en dat hun inzet wordt beloond. Dit kan de aantrekkelijkheid van de zorg als carrièrekeuze vergroten.

Verder lezen? Klik hier voor het volledige artikel van de NOS en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen.