Skip to main content

Het is sinds kort niet meer verplicht, maar toch komt het nog vaak voor in de wijkverpleging: de 5-minutenregistratie. Zorg wordt hierbij per vijf minuten verantwoord; een administratief klusje dat veel tijd kost. En die tijd kan beter aan de cliënten worden besteed. De registratie mag en kan afgeschaft worden, maar hoe?

Als de 5-minutenregistratie eenmaal in de systemen van medewerkers zit, kan het lastig zijn dit weer te veranderen. In sommige wijkteams is zelfs het salaris eraan gekoppeld. Dat betekent dus dat je de registratie dan niet zomaar kunt afschaffen. [Ont]Regel de Zorg (ORDZ) snapt dit. Afschaffing is niet makkelijk, maar wel mogelijk. In dit artikel staan een hele hoop tips om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen.

Zo hebben Zorgthuisnl, ActiZ en ZN diverse tools ontwikkeld voorzorgaanbieders en zorgverzekeraars, zoals een handleiding en een infographic over afschaffing. Daarnaast zijn er ook alternatieve registratiewijzen. Zo kunnen tijden bijvoorbeeld geregistreerd worden door een pasjessysteem. Ook kunnen salarissen experimenteel bekostigd worden met maandtarieven. En er is nog veel meer. 

Gun jezelf en je collega’s wat extra tijd voor de cliënten en stel de 5-minutenregistratie ter discussie. Je kunt bijvoorbeeld het artikel van ORDZ doorsturen naar je leidinggevende(n). Zij kunnen er dan mee aan de slag en zo kunnen jullie tijd besparen voor de zorg.

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.