Skip to main content

Komende september begint de eerste lichting van een gloednieuwe duale opleidingsrichting voor HBO-V verpleegkundige in de wijkzorg. Tijdens het unieke leerwerktraject volgen de studenten lessen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en werken ze tegelijkertijd bij een thuiszorginstelling. TeamTelefoon sprak met de coördinator van de nieuwe opleidingsrichting Lynette Menting over het belang van de kruisbestuiving tussen praktijk en theorie.

“Zorg je graag voor mensen, durf je verantwoordelijkheid te nemen en vind je het leuk om de wijk in te gaan om je cliënten te bezoeken? Dan is de HBO-opleiding Verpleegkundige Thuiszorg bij De Zorgcirkel wat voor jou!” Zo begint de vacature voor student aan de duale HBO-V bij De Zorgcirkel in Noord-Holland. 

De Zorgcirkel is een van de zes thuiszorginstellingen die vanaf september een gloednieuwe opleidingsrichting voor de HBO-V aanbiedt. Het is de eerste duale opleiding (leerwerk-combinatie) HBO-V speciaal gericht op de wijkverpleegkundige zorg. Als student word je aangenomen bij de zorginstelling waar je solliciteert. Je studeert aan de hogeschool en leert al werkende vanaf het begin van de opleiding een aantal dagen per week in de wijk. De zorginstelling vergoedt het collegegeld en betaalt een salaris.

Lynette Menting is coördinator van de duale variant HBO-V aan de HvA. Ze vertelt waarom dit nieuwe traject voor de wijkzorg hard nodig is.

 

Lynette Menting

Hoe is het idee voor deze nieuwe opleiding ontstaan?

“De HvA biedt al duale opleidingen verpleegkunde aan voor de AGZ en de GGZ, waarbij studenten naar school gaan aan de HvA en werken bij een aangesloten ziekenhuis of GGZ-instelling. Een aantal thuiszorginstellingen heeft ons benaderd met de vraag of er niet ook zoiets mogelijk was voor de wijk. Vanuit deze instellingen wordt die behoefte vooral ingegeven door het tekort aan HBO-geschoolde verpleegkundigen in de wijk. Het is een manier om te proberen meer HBO-V’ers te binden aan de thuiszorg.”

Dat klinkt op zich vrij voor de hand liggend, waarom is zo’n leerwerktraject nog niet eerder bedacht?

“Momenteel hebben zes verschillende thuiszorginstanties in Noord-Holland zich aangesloten bij dit traject. Het is best bijzonder dat dat gelukt is, omdat een thuiszorginstelling zijn geld verdient per declarabele handeling. Studenten zijn vaak boventallig en kosten zo’n organisatie dus veel geld. Dat maakt thuiszorgbedrijven huiverig om een studietraject op te zetten. De instellingen die nu mee doen zien dit traject dan ook als een investering in de toekomst van de thuiszorg.”

Hoe kan deze opleiding bijdragen aan die toekomst?

“In eerste instantie door HBO-V’ers gericht op te leiden voor het werken in de wijk en daarmee aan de thuiszorg te binden. Het grootste deel van de afgestudeerde HBO-verpleegkundigen kiest nog steeds voor een baan in een ziekenhuis. Daardoor zijn de tekorten aan HBO’ers in de thuiszorg groot. In 2020 wordt bovendien het nieuwe beroepsprofiel voor verzorgenden en verpleegkundigen van kracht. In dat nieuwe beroepsprofiel wordt de HBO-V’er de zogenoemde ‘regieverpleegkundige’. Daar komen veel nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden bij kijken. Door studenten in huis te halen, kunnen thuiszorginstanties die nieuwe kennis beter integreren in hun organisaties.”

Hoe werkt dat dan in de praktijk?

“HBO-verpleegkundigen die voor 2012 zijn opgeleid hebben natuurlijk inmiddels heel veel praktijkkennis opgedaan. Maar vakken uit de nieuwe opleiding, zoals klinisch redeneren en evidence based practice, hebben zij nooit gehad. Dat zijn juist de vaardigheden die in het nieuwe beroepsprofiel van belang zijn. Door studenten in de organisatie op te nemen, haal je die nieuwe kennis in huis. Studenten moeten bijvoorbeeld opdrachten maken vanuit de HvA die ze dan weer bespreken in het team of met hun werkbegeleider. Zo wordt theorie overgebracht naar de organisatie.” 

Er zijn meerdere duale HBO-opleidingen verpleegkunde. Wat maakt deze opleiding uniek?

“Dit is de eerste duale HBO-V voor de thuiszorg. Daarnaast bieden de meeste duale HBO-V opleidingen een generiek lesprogramma waarnaast de student de praktijk invult in de AGZ of de GGZ. Aan onze opleiding krijgen studenten ook gespecialiseerde lesprogramma’s, afgestemd op de gekozen instelling. Voor de nieuwe opleiding moet je dan denken aan vakken over indiceren, wetgeving rondom de wijkzorg en een apart vak over de sociale instanties die betrokken zijn bij de thuiszorg. De kennis die studenten op de hogeschool krijgen bijgebracht, sluiten heel nauw aan op de praktijk uit de gekozen studierichting. Doordat we zo dicht bij die praktijk staan, kunnen we onze opleidingen bovendien constant blijven innoveren aan de hand van de ervaringen van studenten in de wijk. Op die manier kunnen we actuele casuïstiek aan studenten blijven aanbieden. Het is echt een kruisbestuiving.”

Heb je interesse in de duale opleiding hbo-verpleegkunde voor de thuiszorg? De sollicitaties voor een plek in het komende studiejaar zijn nog in volle gang. Via de website van de HvA kun je zien welke zorginstellingen meedoen en je aanmelden voor de selectieprocedure bij een van hen: http://www.hva.nl/opleiding/hbo-verpleegkunde-duaal/de-studie/de-studie/de-studie.html 

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.