Skip to main content

Deze regeling is gesloten, aanvragen kunnen niet meer worden gedaan.

Door het coronavirus worden veel zorgorganisaties gedwongen het werk op een andere manier in te richten. Met e-health kan je tijdens de coronacrisis op een goede manier zorg blijven leveren. Werkt jouw zorgorganisatie met e-health? Dan kun je subsidie aanvragen als je aan bepaalde criteria voldoet. In dit artikel vertellen we je meer over wat e-health precies inhoudt en hoe je subsidie aan kunt vragen voor de SET COVID-19.* 

Wat is e-health?

E-health is een verzamelnaam voor digitale oplossingen voor in de zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektronische cliëntendossiers, communicatieplatforms en beeldzorg. Deze oplossingen zorgen ervoor dat aanbieders van zorg tijdens de coronacrisis op een goede manier zorg kunnen blijven leveren. De kosten van e-health kunnen alleen hoog oplopen. Omdat e-health een belangrijk onderdeel is van het verbeteren van de zorg heeft de overheid subsidie beschikbaar gesteld. Met de bedoeling om e-health op te schalen en te borgen. 

Noodregeling voor zorg op afstand 

De 1.5 meter afstand is onderdeel van het ‘nieuwe normaal’. Dit vraagt om digitale zorgoplossingen voor zorg op afstand. Tijdens de coronacrisis is daarom de SET COVID-19 bijgekomen. Deze vergoeding is in het leven geroepen naast de al bestaande SET. Het subsidieplafond van de eerste SET COVID-19 is al bereikt, daarom is er nu een SET COVID-19 2.0. Deze is wel anders dan de eerste noodregeling. Zo kunnen nu alleen aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, geestelijke gezondheidszorg en huisartsenzorg gebruik maken van deze regeling. Je kunt de SET COVID-19 2.0 ook aanvragen wanneer je de aanvraag voor de reguliere SET of COVID-19 SET al gedaan hebt. 

Waar kun je het voor aanvragen?

Er zijn verschillende vormen van e-health waar je deze subsidie voor aan kunt vragen. Per categorie kun je slechts eenmaal subsidie aanvragen. In totaal kun je het maximaal vijf keer aanvragen. Hieronder hebben we de categorieën weergeven. 

  • Beeldschermzorg voor e-consults;
  • (Tele)alarmering om vallen en/of dwalen te voorkomen;
  • Telemonitoring en telebegeleiding voor monitoring/begeleiding van cliënten met een chronische aandoening of revalidatie;
  • Sloten/sleutelkluisjes als toegangsoplossing voor verlening van zorg/ondersteuning;
  • Zorgrobot voor hulp aan cliënten met fysieke beperkingen of ondersteuning bij dagstructuur;
  • Medicatietoediening en/of medicatiecontrole;
  • Communicatieplatform voor inzicht in zorg/ondersteuning door en communicatie met verschillende zorgverleners;
  • Zelfmanagement voor applicaties voor thuismetingen en zelfmanagement, zoals bij diabetes en reuma;
  • Overige e-health toepassingen.

Budget zonder eigen bijdrage

Het beschikbare budget voor de COVID-19 2.0 is 77 miljoen euro, waarvan 53,7 miljoen euro beschikbaar is voor de wijkverpleging en 23,3 miljoen euro voor de huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal 25 duizend euro en maximaal 50 duizend euro. Wanneer je recht hebt op deze subsidie, mag je maximaal 40% inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten en implementatie van e-health toepassingen. Bij de SET COVID-19 2.0 is er geen eigen bijdrage vereist. 

Deze grafiek weergeeft de gevraagde subsidie en het totale budget beschikbaar voor de wijkverpleging per 24 augustus 2020. Bron: RVO

E-health structureel bekostigen

Wanneer jouw organisatie de subsidie ontvangt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de oplossing een onderdeel wordt van jouw organisatie. Soms worden oplossingen namelijk wel goed geïntroduceerd, maar wordt er niet voor gezorgd dat het structureel wat oplevert. Het is dus belangrijk de werkstructuur aan te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opleidingstrajecten voor toekomstige medewerkers door middel van e-learning. Voor de aanvraag maak je een activiteitenplan. In dit plan geef je aan welke stappen je neemt om ervoor te zorgen dat zorg op afstand structureel gerealiseerd wordt én onderdeel blijft van het zorgproces. 

Aanvragen van de subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 november of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt. Voor de aanvraag heb je een eHerkenning niveau 1 of hoger nodig (let op dit kan drie werkdagen in beslag nemen). Op deze pagina vraag je de SET COVID-19 2.0 aan

Als communicatieplatform verbeteren wij de communicatie tussen kwetsbare thuiswonende ouderen en zorgmedewerkers. Juist nu, in tijden van deze coronacrisis is dit essentieel. Als zorgorganisatie kan je dus proberen de SET COVID-19 aan te vragen voor het implementeren van TeamTelefoon (wij kunnen je hier ook bij helpen).

 

*Dit artikel is bedoeld om de afspraken rondom de SET COVID-19 2.0 te verduidelijken. Ondanks dat wij ons best hebben gedaan dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, kunnen er geen rechten aan dit artikel worden ontleend. Hier lees je alle voorwaarden omtrent SET COVID-19 2.0. 

Bij TeamTelefoon zijn wij gedreven om de zorg te verbeteren. Meer weten over TeamTelefoon? Bekijk dan onze productpagina.