Skip to main content

Op 18 april zaten Pascalle Hoelen, marketeer bij TeamTelefoon en Allert Post, Algemeen Directeur van TeamTelefoon, klaar voor een nieuw webinar. Deze keer schoven Benjamin Martens, bestuurder bij Libertas Leiden en Chantal Beks, bestuurder bij De Wever aan. In het webinar bespraken Pascalle en Allert met deze gastsprekers hoe zorginstellingen omgaan met het inhuren van zzp’ers. De Kamer van Koophandel en het CBS geven allebei aan een flinke stijging te zien van de hoeveelheid zzp’ers in de zorgsector. Veel zorginstellingen willen dit aantal naar beneden brengen, maar het leveren van zorg zonder zzp’ers brengt ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Benjamin en Chantal delen dezelfde zorgen over het toenemende aantal zzp’ers, maar deelden tijdens het webinar allebei een andere visie hoe je hiermee om moet gaan. 

Waarom is het stijgende aantal zzp’ers zorgelijk?

“Ik heb niks tegen zzp’ers,” begint Chantal gelijk wanneer Pascalle vraagt over de zorgen bij De Wever. “We vinden het voornamelijk zorgelijk in relatie met onze vaste medewerkers,” vertelt Chantal. Wanneer er wordt gesproken met zzp’ers over hun keuze om zelfstandig te worden, blijkt dat het meer gaat over de regie over diensten en taken en niet over het loon. “Een percentage zzp’ers is goed om te hebben, maar de balans is op dit moment weg en de vaste medewerker is de dupe aan het worden van deze trend,” legt Chantal uit. “We zien dat de groep zzp’ers en detacheerders corvee uit de weg gaan, teamoverleg mijden, bepaalde diensten uitsluiten en een hoger uurtarief vragen.” Daarom trok De Wever met zestien andere vvt-organisaties uit Midden- en West-Brabant aan de bel bij de overheid om beperkingen voor zzp’ers in te stellen. Ook bij Libertas Leiden zagen ze deze trend terugkomen. Benjamin vertelt: “We hadden een cliënt met drie zorgmomenten per dag, waar in één maand vijftig verschillende zorgverleners over de vloer kwamen, dat is echt te veel.”

Hoe is Libertas Leiden gaan werken zonder zzp’ers?

“Eerst moet je iedereen overhalen dat het een goed idee is om te stoppen met het inhuren van zzp’ers,” vertelt Benjamin. Daarom is hij begonnen met heel veel vergaderingen om zijn visie uit te leggen. “Daarna werd Libertas Leiden een crisisorganisatie en overal werd gekeken wat niet en wel goed ging,” vertelt Benjamin. Het inhuren van zzp’ers is iets wat structureel in het systeem van de hele organisatie zit. Wanneer je dat eruit haalt, komen er andere dingen naar boven waar je nooit aan hebt gedacht. “Veel medewerkers in dienstverband waren in eerste instantie sceptisch, maar de teams die in het begin het meest sceptisch waren, deden het uiteindelijk het beste,” zegt Benjamin glimlachend.  

Wie pakt de diensten op van zzp’ers?

“We gaan veel te gemakzuchtig om met het inzetten van uitzendkrachten en zzp’ers,” vertelt Benjamin. Een derde van de diensten die zzp’ers overnemen, zijn overbodig. Chantal legt uit dat roosteren gedaan wordt vanuit oudere principes. “Als er iemand ziek is, wordt er gelijk een dienst uitgezet voor de dienst waar de zorgverlener ziek voor is. Misschien moeten we meer gaan kijken of iemand in het eigen team kan uit helpen. De dienst inkorten is ook een optie als de situatie daarom vraagt,” vertelt Chantal. Maar of compleet stoppen met zzp’ers alles oplost, daar is Chantal niet zeker van. 

Wat gebeurt er nu met medewerkers in dienstverband?

Het wordt tijdens het webinar al snel duidelijk dat Benjamin en Chantal allebei dezelfde stelling hebben. ‘Het is beter om meer geld te geven aan vaste medewerkers dan extra te betalen aan zzp’ers.’ Bij De Wever worden nu allemaal voorstellen gemaakt om medewerkers te laten blijven. “Het geld dat niet meer naar zzp’ers gaat, wordt nu omgezet in cadeaubonnen, teambarbecues en andere kleine gebaren voor de vaste medewerkers,” vertelt Chantal. Ook Libertas Leiden spendeert nu meer geld aan de vaste medewerkers. “Ik scheer zeker niet alle zzp’ers over een kam, maar het is een schaarse markt waar aan cherry picking wordt gedaan en dat is niet aantrekkelijk voor de vaste medewerkers,” zegt Benjamin. “Als je een probleem constateert, moet je er ook wat aan doen,” oppert Chantal. Daarom geven De Wever en Libertas Leiden nu meer terug aan de mensen die er altijd staan. Juist die mensen zouden meer moeten verdienen. 

Wij willen graag Benjamin Martens en Chantal Beks bedanken voor het delen van hun ervaringen en visie. Ook willen we alle kijkers bedanken, alle vragen vanuit het publiek hebben dit een geslaagd webinar gemaakt vol informatie. Dit artikel laat alleen maar een klein deel zien van het webinar en er is nog veel meer te vertellen. Wil jij het webinar terugkijken? Vraag hem dan hier aan. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en webinars? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op social media.