Skip to main content

Wij krijgen vaak vragen over de zogenaamde bereikbaarheidsdienst en de daarbij behorende vergoedingen die volgens de cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg geldt. In de cao van VVT vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Dit is allemaal redelijk complex en daarom hebben wij dit uitgezocht. In dit artikel beperken wij ons tot bereikbaarheidsdiensten specifiek voor thuiszorgorganisaties. Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. De beschreven regelingen kunnen verschillen per situatie. 

Definitie

Wat is een een bereikbaarheidsdienst volgens de VVT cao? In de VVT cao staat dat een bereikbaarheidsdienst een aaneengesloten periode is van maximaal 24 uur waarin de thuiszorgmedewerker verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk aan het werk te gaan. De bereikbaarheidsdienst kan dus buiten werktijd om, maar kan ook overlappen met je “normale” werkzaamheden.

Zo staat het in de VVT cao (2018-2019):

“Als je in een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur verplicht bent om bereikbaar te zijn om, zo nodig naast het verrichten van de overeengekomen arbeid, op oproep zo spoedig mogelijk de overeengekomen arbeid te verrichten. Een bereikbaarheidsdienst is mogelijk voor arbeid die bestaat uit verpleging en/of verzorging en voor arbeid verricht door een arts of arts in opleiding..” ( VVT cao art. 1.1 lid 5)

Compensatie 

In de thuiszorg heb je recht op compensatie in vrije tijd wanneer je een bereikbaarheidsdienst hebt. Tegenover elk vol etmaal op maandag tot en met vrijdag staat anderhalf uur compensatie in tijd. Op zaterdag en zondag geldt dat je voor elke 24-uur bereikbaarheidsdienst recht hebt op het dubbele, namelijk drie uur compensatie in tijd. In overleg met je werkgever kan je in plaats van vrije tijd, ook vragen om een bruto financiële vergoeding op basis van je geldende uurloon (VVT cao art 5.6).

Wanneer je in de thuiszorg tijdens je bereikbaarheidsdienst spoedopdrachten bij cliënten moet uitvoeren, wordt dit gezien als overwerk. Wanneer het aantal overeengekomen uren overschreden wordt ontvang je overwerkvergoeding. Hoeveel vergoeding je ontvangt hangt af van het soort dienstverband dat je hebt en je salaris. (VVT cao art. 5.18)

Uitzonderingen 

Ben je 55 jaar of ouder, dan kan je aangeven liever niet niet ingeroosterd te willen worden voor een bereikbaarheidsdienst tussen 23.00 en 07.00 (VVT cao art. 5.1 lid 5)

In de praktijk 

Onder normale werktijd kan de werkgever vragen om met meerdere collega’s bereikbaar te staan. Hier staat dan geen extra vergoeding tegenover. Zo kan een thuiszorgteam beter garanderen dat zij te allen tijde goed bereikbaar zijn voor de cliënt. Wanneer de werkgever vraagt of een werknemer buiten zijn normale werktijd een bereikbaarheidsdienst wil draaien, staat hier wel een vergoeding in vrije tijd tegenover. 


Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om de de cao afspraken rond de bereikbaarheidsdienst in de VVT te verduidelijken. Ondanks dat wij ons best hebben gedaan dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, kunnen er geen rechten aan dit artikel worden ontleend. De regelingen kunnen verschillen per situatie.

 

Klik hier als je meer wilt leren over TeamTelefoon.

Geïnteresseerd in meer van zulke artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

window.dojoRequire([“mojo/signup-forms/Loader”], function(L) { L.start({“baseUrl”:”mc.us19.list-manage.com”,”uuid”:”f8c9448a6aafafc42ef82b499″,”lid”:”3aa09c1deb”,”uniqueMethods”:true}) })