Skip to main content

Op 7, 15 en 21 juni vonden er opnieuw onderhandelingen plaats tussen vakbonden en werkgevers met betrekking tot de CAO VVT. Hoewel de officiële einddatum van de huidige CAO pas aan het einde van dit jaar is, wilden de bonden de CAO vroegtijdig openbreken vanwege de toegenomen inflatie, met als doel een salarisverhoging door te voeren. De vernieuwde CAO zou dan lopen tot en met 31 december 2024. Voordat de overeenkomst bindend wordt, moeten de vakbonden het akkoord eerst voorleggen aan hun leden. Pas als de leden akkoord zijn, is de CAO definitief. Tijdens de ledenvergadering van brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl is al ingestemd met het akkoord voor aanpassing van de CAO VVT. Tijdens de onderhandelingen werden enkele cruciale punten besproken. Denk hierbij aan een loonsverhoging van 10%, ruimere onregelmatigheidstoeslag, hogere reiskostenvergoeding, eerste keus op het invullen van de roosters en een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag. 

Loonsverhoging en onregelmatigheidstoeslag

Voordat de onderhandelingen begonnen, hebben we het genoegen gehad om Bert de Haas,  bestuurder bij de FNV, te ontvangen voor een webinar over de CAO VVT. Tijdens dit webinar benadrukte Bert al dat de loonsverhoging een belangrijk aandachtspunt was, waarbij een minimale stijging van 10% als absolute ondergrens werd gesteld. Tijdens de onderhandelingen is overeengekomen dat het salaris van zorgprofessionals in drie fasen zal worden verhoogd: 5% in oktober 2023, 2,5% in maart 2024 en nog eens 2,5% in oktober 2024. Opgeteld bij de eerdere 3% verhoging in maart 2023 betekent dit dat alle werknemers in de VVT-sector 13% vooruitgang zullen boeken. Bij de loonsverhoging is er tevens een bodembedrag afgesproken. Dat betekent dat werknemers in de laagste schalen er meer op vooruitgaan dan de afgesproken eerdergenoemde percentages. Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt dit bodembedrag 125 euro en vanaf 1 oktober 2024 een bedrag van 75 euro. 

De onregelmatigheidstoeslag voor zorgprofessionals gaat ook omhoog. Op dit moment bestaat er een limiet als het aankomt op de toeslag die werknemers mogen ontvangen wanneer ze op onregelmatige tijden werken. Volgens de nieuwe CAO zal dit maximumbedrag worden afgeschaft en gekoppeld worden aan het volledige uurloon van de werknemer. Dit betekent dat de onregelmatigheidstoeslag voor veel zorgprofessionals aanzienlijk hoger uit zal vallen. 

Verhoging reiskostenvergoeding

Daarnaast bespraken de bonden ook een verhoging van de reiskostenvergoeding. Momenteel ontvang je als verpleegkundige een vergoeding van 10 cent per kilometer, ongeacht of je met het openbaar vervoer reist of met de auto. Dit geldt tot een maximum van 30 kilometer voor een enkele reis. Als je meer dan 30 kilometer reist, wordt dus maximaal twee keer 30 kilometer vergoed op een dag. Volgens de nieuwe afspraken zal dit bedrag worden verhoogd naar 17 cent per kilometer. Bovendien is er de “intentie” om uiteindelijk toe te werken naar de vergoeding die de meeste organisaties hanteren, namelijk 23 cent per kilometer. Verder wordt de maximale afstand voor woon-werkverkeer verhoogd van 30 naar 40 kilometer. 

De medewerker op één

“We zien dat veel medewerkers uit een vast dienstverband stappen om meer invloed op de roosters te krijgen. Dat willen we voorkomen,” legt Bert de Haas. Daarom is het volgens de FNV essentieel dat vaste medewerkers als eerste de mogelijkheid krijgen om hun roosters in te vullen. Op deze manier streven de vakbonden naar een verbeterde balans tussen werk en privé voor vaste werknemers. Daarnaast hopen ze een einde te maken aan het selectief kiezen van opdrachten door zelfstandige zorgverleners, waarbij vaak de zwaarste diensten (vooral nachtdiensten) worden overgelaten aan de vaste werknemers. 

Bovendien bevat de nieuwe CAO ook een protocol tegen grensoverschrijdend gedrag. (Seksueel) ongewenst gedrag in de zorg is geen nieuw probleem. In een interview spraken we met verpleegkundige Valerie (20) over haar herhaalde ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de thuiszorg. Daarom heeft vakbond NU’91 geëist dat er een boeteclausule wordt opgenomen in de CAO voor wanneer dat werkgevers zich niet aan het protocol houden. Hiermee is de bond de eerste partij die zo’n boeteclausule voorstelt. Hoewel de specifieke uitwerking van deze clausule nog niet definitief is en dus niet zal worden opgenomen in deze ronde van de CAO, blijft het een belangrijk aandachtspunt. 

Wil jij nog meer weten over de CAO VVT, de bereikbaarheidsdienst of het BalansBudget? We hebben een hele pagina gewijd aan de CAO VVT die zeker de moeite waard is om te lezen. Ook hebben we een dossier ‘de bereikbaarheidsdienst’ waar we ingaan op de collectieve afspraken in de VVT sector. We leggen de verschillende regelingen uit en de vergoedingen die erbij horen. Je kan het dossier downloaden via onze website.