Skip to main content

De CAO VVT legt de basis voor verbeterde reiskostenvergoedingen. Dit artikel werpt een grondige blik op de geldende regels binnen de CAO VVT met betrekking tot vergoedingen voor zorgprofessionals. Met de focus op zowel woon-werkverkeer als ambulante taken, ontrafelen we de complexiteit van hoe vergoedingen worden vastgesteld en werpen we licht op wat zorgprofessionals rechtmatig zouden mogen verwachten. Ook wordt er aandacht geschonken aan de verhoogde tegemoetkomingen en gunstigere voorwaarden. 

De vergoeding van reiskosten

In het kader van de CAO VVT worden reiskosten die voortvloeien uit je werk gedeeltelijk vergoed. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van de snelste route volgens de (ANWB)-routeplanner. Het is echter mogelijk dat de werkgever, na overleg met de ondernemingsraad (OR), een eigen regeling voor de reiskostenvergoeding instelt. De voorwaarde is wel dat deze eigen regeling niet nadelig uitpakt voor de werknemer vergeleken met de CAO. 

Reiskosten woon-werkverkeer

In de CAO wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten reizen. Als je naar een vaste locatie reist die je werkgever heeft aangewezen (kantoor, zorginstelling), en dit is niet het huis van de cliënt, dan krijg je een vergoeding. Voor elke kilometer die je reist, ontvang je een tegemoetkoming van €0,10 netto tot een maximum van 30 kilometer per enkele reis per werkdag. Als je tijdens je werk meerdere keren moet reizen, omdat je werktijd wordt onderbroken (niet voor pauzes), dan krijg je voor elke keer dat je reist weer €0,10 per kilometer. Ook hier is een maximum van 30 kilometer enkele reis per werkdag. In beide gevallen worden de kosten voor het gebruik van bruggen, tunnels of veerboten die je onderweg tegenkomt vergoed. 

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt tijdens de CAO VVT onderhandelingen besproken. Dankzij de onderhandelingen in juni 2023 wordt de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer per 1 januari 2024 verhoogd. Ten eerste wordt de maximale afstand voor woon-werkverkeer verhoogd van 30 naar 40 kilometer. Dit betekent dat je op een werkdag maximaal twee keer 40 kilometer vergoed zal gaan krijgen. Daarnaast wordt de tegemoetkoming verhoogd van €0,10 netto naar €0,17 netto per kilometer. De CAO-partijen hebben al de ‘intentie’ geuit om uiteindelijk toe te werken naar de vergoeding die de meeste organisaties hanteren, namelijk €0,23 cent per kilometer. 

Reiskosten werkverkeer

De vergoeding voor de tweede soort reis geldt als je met een eigen vervoermiddel naar, van en tussen cliënten/locaties reist. Je werkgever bepaalt, in overleg met jou, van welk vervoermiddel wordt uitgegaan. De hoogte van de vergoeding verschilt namelijk per vervoermiddel (de aankomende bedragen gelden allemaal per 1 januari 2023).

De reiskostenvergoeding voor werkverkeer / ambulant werken

Als je kosten maakt voor parkeren, tol en veerboten, worden deze volledig vergoed. Je moet wel bewijs kunnen leveren aan je werkgever voor de gemaakte kosten. Als je van een vaste plek naar een andere plek reist in opdracht van je werkgever, krijg je €0,31 netto per kilometer als je met de auto of motor reist. Bij het gebruik van andere vervoermiddelen geldt de vergoeding zoals eerder genoemd. Daarnaast wordt de reistijd tussen cliënten beschouwd als werktijd en wordt ook als zodanig uitbetaald.

De reiskostenvergoeding voor werkverkeer wordt jaarlijks aangepast aan de hand van veranderingen in de Consumenten Prijsindex (CPI). Met andere woorden: als de prijzen stijgen (huisvesting, water, voedsel, alcoholische dranken, recreatie, et cetera), zal ook de vergoeding omhoog gaan. Dit verklaart waarom de vergoeding voor reiskosten een paar cent per kilometer meer is in 2023 dan in 2022.

Vergoeding dienstreizen

Het kan voorkomen dat je in opdracht van je werkgever een dienstreis moet maken vanaf een vaste locatie: bijvoorbeeld een zorgprofessional gaat naar een cliënt in een ander verpleeghuis of naar een cursus elders in het land. Hiervoor ontvang je een vergoeding die gelijk is aan de kosten van openbaar vervoer. Ga je met de auto? Dan ontvang je een netto vergoeding van €0,31 per kilometer.

Wil je nog meer weten over de CAO VVT, de bereikbaarheidsdienst, vakantie en verlof of het BalansBudget? We hebben een pagina gewijd aan de CAO VVT die zeker de moeite waard is om te lezen. Ook hebben we een dossier ‘de bereikbaarheidsdienst’, waar we ingaan op de collectieve afspraken in de VVT-sector. We leggen de verschillende regelingen en vergoedingen die daarbij horen uit. Je kunt het dossier downloaden via onze website.