Skip to main content

Zorgprofessionals staan bekend als een vakgroep met mensen die opkomen voor de behoeften van de ander. Helaas wil het nog weleens voorkomen dat zij hun eigen behoeften op de tweede plaats zetten om aan de toenemende zorgvraag te voldoen. In het manifest ‘de medewerker op 1’ doen de brancheverenigingen en vakbonden binnen de VVT sector een oproep aan de overheid om van de sector een fijnere werkplek te maken. De behoeften van zorgprofessionals moeten weer centraal staan. Een belangrijk onderdeel daarvan is de balans tussen werk en privé, maar waar heb je als zorgprofessional precies recht op? In deze blog leggen we uit hoe het in de VVT sector zit met vakantiedagen en verschillende soorten verlof volgens de CAO.

Vakantie-uren en calamiteiten- en kort verzuimverlof

In totaal heb je volgens de CAO VVT recht op 237,4 vakantie-uren per jaar, bij een gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week. Volgens de CAO is 237,4 vakantie-uren per jaar een relatief hoog aantal. Je moet immers vakantie-uren opnemen wanneer je op feestdagen vrij wil zijn. Onder feestdagen verstaat de CAO VVT de landelijk erkende feest- en gedenkdagen. Het gaat hierbij om Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede kerstdag, Koningsdag en 5 mei. Je kunt er ook voor kiezen om je vakantie-uren te gebruiken voor verlof op dagen die passen bij jouw godsdienst of levensbeschouwing. 

Daarnaast gebruik je de opgebouwde vakantie-uren voor het opnemen van calamiteiten- en kort verzuimverlof. Je hebt recht op dit type verlof wanneer je in de privésfeer geconfronteerd wordt met onvoorziene omstandigheden of wettelijke verplichtingen en daardoor niet kan komen werken. Hoe lang dit verlof duurt, hangt af van de situatie. Bij een ernstige lekkage, waarvoor een loodgieter moet komen, hoef je misschien maar een paar uur werk te missen. Wanneer je echter een begrafenis moet regelen voor een familielid, kan het zijn dat er meerdere dagen verlof nodig is. In het geval dat je te weinig vakantie-uren hebt opgebouwd, heb je recht op onbetaald verlof volgens de Wet Arbeid en Zorg. Een uitzondering geldt wanneer je moet zorgen voor een ziek gezinslid. Daarvoor heb je recht op maximaal 24 uur betaald verlof per jaar en hoef je dus geen vakantie-uren op te nemen.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Vrouwelijke werknemers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof begint zes weken voor de dag van de uitgerekende geboortedatum en in het geval van een tweeling (of drieling etcetera) begint het verlof tien weken voor de uitgerekende datum. Je mag ook minder zwangerschapsverlof opnemen, maar de uiterlijke ingangsdatum is voor zwangerschappen van één kind vier weken voor de uitgerekende datum en voor zwangerschappen van meerdere kinderen uiterlijk acht weken.  

De dag na de bevalling gaat het bevallingsverlof in. Dit verlof bestaat uit tien aaneengesloten weken. Als je niet je volledige zwangerschapsverlof hebt opgenomen, mag je deze dagen optellen bij het gebruikelijke bevallingsverlof. Je mag ook beslissen om na de eerste zes weken van het bevallingsverlof het verlof op te delen. Je kunt het overige deel van het verlof dan in de dertig weken direct daarna opgenomen worden op een moment naar keuze. Hiervoor moet je wel uiterlijk drie weken na de bevalling een verzoek doen bij de werkgever. Je werkgever heeft dan twee weken de tijd om hiermee in te stemmen. Naast de tien weken verlof zoals bepaald in de Wet Arbeid en Zorg, heb je volgens de CAO VVT ook nog recht op maximaal vier weken onbetaald verlof. Hierover moet je wederom afspraken maken met je werkgever. 

Geboorteverlof en adoptieverlof

Als partner heb je recht op geboorteverlof. Dat betekent dat je vanaf de eerste dag na de bevalling vier weken verlof kan opnemen. Je werkgever betaalt dan de eerste week van het verlof je reguliere loon door. Je hebt in de zes maanden vanaf de eerste dag na de bevalling ook nog recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf weken. Het aanvullende geboorteverlof betreft onbetaald verlof. Ook bij de adoptie van een kind heb je als werknemer recht op verlof. Het gaat hierbij om onbetaald verlof van maximaal zes aaneengesloten weken en dit verlof kan opgenomen worden vanaf vier weken vóór de officiële adoptie-datum. 

Verlof bij bijzondere gebeurtenissen

Wanneer het niet mogelijk is om bepaalde gebeurtenissen buiten werktijd te plannen, mag je de gebeurtenis onder werktijd bijwonen zonder hier vakantie-uren voor op te nemen. Je krijgt in deze gevallen betaald verlof. Het gaat hierbij over jouw eigen huwelijk of registratie van partnerschap, het huwelijk of de registratie van partnerschap van de eerste- of tweedegraads familieleden, een 25- of 40-jarig jubileum van je trouwdag of registratiedag van partnerschap, het 25-, 40-, 50- of 60-jarige jubileum van de trouwdag of registratiedag van partnerschap van jouw eigen ouders of die van je partner en een bezoekje aan een arts of specialist. Ook bij het overlijden van iemand in je familie mag je met betaald verlof. Hiervoor maak je individuele afspraken met je werkgever. 

Wil je meer weten over de CAO VVT? Neem dan een kijkje op onze CAO-pagina. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen. 

Expert webinar: de CAO VVT

Op 6 juni gaven we jou de kans om al jouw CAO vragen aan de experts te stellen. We gingen in gesprek met FNV bestuurder, Bert de Haas en CAO-onderhandelaar bij NU’91, Simone Beer. Wil jij het webinar terugkijken? Vraag het webinar aan via onderstaande knop.