Skip to main content

Zorgprofessionals ervaren een hoge werkdruk en het verzuim in de zorg is het afgelopen jaar sterk gestegen. Uit een poll van Nursing geeft aan zestig procent van de 4600 deelnemers hun baan niet tot hun 67ste vol te houden. CAO-partijen spannen zich in voor arbeidsvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat zorgwerknemers op een gezonde manier de pensioenleeftijd halen. Door middel van regelingen zoals het BalansBudget en de LandingsBaan hopen de partijen de werkomstandigheden in de VVT-sector te verbeteren. Eerder hebben wij uitgelegd hoe je verlof kan sparen middels het BalansBudget. In dit artikel leggen wij uit wat de LandingsBaan is en wat je met deze regeling kunt doen. 

De introductie van de LandingsBaan moet het mogelijk maken dat medewerkers van zestig jaar en ouder in de aanloop naar hun pensioen minder kunnen gaan werken. De regeling is bedoeld om zorgprofessionals te ondersteunen ter voorbereiding op hun pensioenleeftijd. De uitvoering van de regeling vraagt om maatwerkafspraken tussen de werkgever en de werknemer. Tijdens de komende CAO-onderhandelingen zullen de vakbonden en brancheverenigingen het BalansBudget en de LandingsBaan verder invulling geven.

Het BalansBudget

Omdat de LandingsBaan gedeeltelijk gebruik maakt van het BalansBudget, leggen we het BalansBudget even kort uit. Het BalansBudget is een soort spaarpot voor verlofuren. Met het BalansBudget is het mogelijk om op de lange termijn een grote hoeveelheid verlof op te bouwen, namelijk honderd keer jouw arbeidsduur per week. Er zijn verschillende bronnen die je kunt aanwenden voor het BalansBudget. Een hiervan is de vergoeding die je voor bijzondere diensten krijgt, zoals de bereikbaarheidsdienst. Je kiest er dan voor om de geldelijke vergoeding om te zetten in tijd voor het BalansBudget.

Hoe werkt de LandingsBaan?

De LandingsBaan stelt medewerkers van zestig jaar of ouder in staat om hun contractsomvang stapsgewijs af te bouwen tot vijftig procent van de huidige omvang. Het heet de LandingsBaan, omdat je contracturen niet worden aangepast. Door de regeling kun je dus minder gaan werken, zonder dat je salaris daardoor erg achteruit gaat.

Op den duur moet er ook een werkgeversbijdrage komen om de LandingsBaan te financieren. Tijdens de meest recente CAO-onderhandelingen zijn de verschillende partijen het alleen nog niet eens geworden over deze bijdrage. Het onderwerp wordt bij de komende onderhandelingen opnieuw aangesneden. Ook moeten volgens Bert de Haas, bestuurder bij de FNV, nog afspraken gemaakt worden over een extern fonds, waarin de gespaarde uren uit het BalansBudget in geld kunnen worden gespaard. Voor nu beheert de werkgever namelijk nog de gespaarde uren.

Hoe kun je gebruik maken van de LandingsBaan?

Als je gebruik wilt maken van de LandingsBaan, dan moet je dit tenminste vier maanden van tevoren schriftelijk bij je werkgever aanvragen. Bij de aanvraag moet je aangeven op welk moment je wilt starten en hoeveel uur uit het BalansBudget je dan per week wilt inzetten. Als het BalansBudget op is voordat je met pensioen wil of de AOW-leeftijd bereikt hebt, overleg je met je werkgever over een contractverlaging of ga je weer werken op grond van je normale contractomvang. 

Mag je werkgever jouw verzoek afkeuren?

Wanneer zwaarwegend organisatiebelang in de weg staat van de LandingsBaan, mag jouw werkgever je verzoek afkeuren. Als jouw werkgever geen vervanging kan regelen, mag dat echter geen reden zijn om je verzoek niet in te willigen. Jouw verzoek voor het gebruik van de LandingsBaan moet dan goedgekeurd worden. 

Nog niet alle afspraken over de LandingsBaan staan vast. Daarom blijven wij jullie op de hoogte houden over de laatste ontwikkelingen rondom de inzetbaarheid van de LandingsBaan en het BalansBudget. Wil jij meer weten over de CAO VVT? Wij hebben een hele pagina gewijd aan de CAO VVT die zeker de moeite waard is om te lezen. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe artikelen. 

Expert webinar: de CAO VVT

Op 6 juni gaven we jou de kans om al jouw CAO vragen aan de experts te stellen. We gingen in gesprek met FNV bestuurder, Bert de Haas en CAO-onderhandelaar bij NU’91, Simone Beer. Wil jij het webinar terugkijken? Vraag het webinar aan via onderstaande knop.